qtcreator_cs.ts 1.39 MB
Newer Older
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
<context>
  <name>Application</name>
  <message>
    <source>Failed to load core: %1</source>
    <translation>Přídavný modul &apos;core&apos; se nepodařilo nahrát: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to send command line arguments to the already running instance. It appears to be not responding.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
12 13 14 15 16 17 18 19 20
    <translation type="obsolete">Agumenty příkazového řádku se nepodařilo předat již běžící úrovni. Zdá se, že neodpovídá.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not send message</source>
    <translation>Nepodařilo se poslat zprávu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to send command line arguments to the already running instance.It appears to be not responding. Do you want to start a new instance of Creator?</source>
    <translation>Nelze poslat argumenty příkazového řádku do již běžící instance. Zdá se, že neodpovídá. Chcete spustit novou instanci programu Qt Creator?</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  </message>
  <message>
    <source>Could not find &apos;Core.pluginspec&apos; in %1</source>
    <translation>&apos;Core.pluginspec&apos; v %1 se nepodařilo najít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Qt Creator - Plugin loader messages</source>
    <translation>Qt Creator - Zprávy správy přídavných modulů</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AttachCoreDialog</name>
  <message>
    <source>Start Debugger</source>
    <translation>Spustit ladicí program</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Executable:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
39
    <translation type="obsolete">Spustitelný soubor:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
40 41 42
  </message>
  <message>
    <source>Core File:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
    <translation type="obsolete">Soubor &apos;core&apos;:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Executable:</source>
    <translation>&amp;Spustitelný soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Core file:</source>
    <translation>Soubor &amp;core:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tool chain:</source>
    <translation>Ř&amp;etězec nástrojů:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sysroot</source>
    <translation>Sysroot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Override &amp;Start script:</source>
    <translation>Přepsat &amp;spouštěcí skript:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
  </message>
</context>
<context>
  <name>AttachExternalDialog</name>
  <message>
    <source>Start Debugger</source>
    <translation>Spustit ladicí program</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach to Process ID:</source>
74
    <translation type="obsolete">Připojit k ID procesu:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
75 76 77
  </message>
  <message>
    <source>Filter:</source>
78
    <translation type="obsolete">Filtr:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
79 80 81
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
82 83 84 85
    <translation type="obsolete">Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach to process ID:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
86 87 88 89 90 91 92 93 94
    <translation type="obsolete">Připojit k ID procesu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach to &amp;process ID:</source>
    <translation>Připojit k ID &amp;procesu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tool chain:</source>
    <translation>Řetě&amp;zec nástrojů:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
  </message>
</context>
<context>
  <name>BINEditor::Internal::BinEditorPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Znovu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarkDialog</name>
  <message>
    <source>Add Bookmark</source>
    <translation>Přidat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmark:</source>
    <translation>Záložka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add in Folder:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
120
    <translation type="obsolete">Zřídit ve složce:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
  </message>
  <message>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nová složka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Folder</source>
    <translation>Smazat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename Folder</source>
    <translation>Přejmenovat složku</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
142 143 144 145
  <message>
    <source>Add in folder:</source>
    <translation>Přidat do složky:</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
</context>
<context>
  <name>BookmarkManager</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstranit</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
157 158 159 160
  <message>
    <source>Deleting a folder also removes its content.&lt;br&gt;Do you want to continue?</source>
    <translation>Při smazání složky se odstraní i její obsah.&lt;br&gt;Chcete pokračovat?</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
161 162
  <message>
    <source>You are going to delete a Folder which will also&lt;br&gt;remove its content. Are you sure you would like to continue?</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
163
    <translation type="obsolete">Chystáte se smazat složku, přičemž se smaže&lt;br&gt;i její obsah. Jste si jistý, že přesto chcete pokračovat?</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nová složka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarkWidget</name>
  <message>
    <source>Delete Folder</source>
    <translation>Smazat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename Folder</source>
    <translation>Přejmenovat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Bookmark</source>
    <translation>Ukázat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Bookmark in New Tab</source>
    <translation>Ukázat záložku v nové kartě</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Bookmark</source>
    <translation>Smazat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename Bookmark</source>
    <translation>Přejmenovat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filter:</source>
198
    <translation type="obsolete">Filtr:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
  </message>
  <message>
    <source>Add</source>
    <translation>Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstranit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Bookmarks::Internal::BookmarkView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
  <message>
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
    <source>Move Up</source>
    <translation>Posunout nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Down</source>
    <translation>Posunout dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Odstranit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove All</source>
    <translation>Odstranit vše</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
232
    <source>&amp;Remove Bookmark</source>
233
    <translation type="obsolete">&amp;Odstranit záložku</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
234 235 236
  </message>
  <message>
    <source>Remove all Bookmarks</source>
237
    <translation type="obsolete">Odstranit všechny záložky</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
  </message>
</context>
<context>
  <name>Bookmarks::Internal::BookmarksPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Bookmark</source>
    <translation>Přepnout záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+M</source>
    <translation>Ctrl+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+M</source>
    <translation>Meta+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Up</source>
260
    <translation type="obsolete">Posunout nahoru</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
261 262 263
  </message>
  <message>
    <source>Move Down</source>
264
    <translation type="obsolete">Posunout dolů</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
  </message>
  <message>
    <source>Previous Bookmark</source>
    <translation>Předchozí záložka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+,</source>
    <translation>Ctrl+,</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+,</source>
    <translation>Meta+,</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Next Bookmark</source>
    <translation>Další záložka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+.</source>
    <translation>Ctrl+.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+.</source>
    <translation>Meta+.</translation>
  </message>
  <message>
291
    <source>Previous Bookmark in Document</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
292 293 294
    <translation>Předchozí záložka v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
295
    <source>Next Bookmark in Document</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
296 297
    <translation>Další záložka v dokumentu</translation>
  </message>
298 299 300 301 302 303 304 305
  <message>
    <source>Previous Bookmark In Document</source>
    <translation type="obsolete">Předchozí záložka v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Next Bookmark In Document</source>
    <translation type="obsolete">Další záložka v dokumentu</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
306 307 308 309 310
</context>
<context>
  <name>BreakByFunctionDialog</name>
  <message>
    <source>Set Breakpoint at Function</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
311
    <translation type="obsolete">Nastavit u funkce okamžik přerušení</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
312 313 314
  </message>
  <message>
    <source>Function to break on:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
315
    <translation type="obsolete">Funkce k přerušení:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
316 317 318 319 320 321
  </message>
</context>
<context>
  <name>BreakCondition</name>
  <message>
    <source>Condition:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
322
    <translation type="obsolete">Podmínka:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
323 324 325
  </message>
  <message>
    <source>Ignore count:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
326
    <translation type="obsolete">Zastavit teprve po:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
327 328 329 330 331 332
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeBuildEnvironmentWidget</name>
  <message>
    <source>Clear system environment</source>
333
    <translation type="obsolete">Vyprázdnit prostředí systému</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
334 335 336
  </message>
  <message>
    <source>Build Environment</source>
337
    <translation type="obsolete">Prostředí pro sestavování</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
338 339 340 341
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeBuildSettingsWidget</name>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
342 343 344 345
  <message>
    <source>Reconfigure project:</source>
    <translation>Nastavit projekt znovu:</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365
  <message>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation>&amp;Změnit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeOpenProjectWizard</name>
  <message>
    <source>CMake Wizard</source>
    <translation>Průvodce CMake</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeRunConfigurationWidget</name>
  <message>
    <source>Arguments:</source>
    <translation>Argumenty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select the working directory</source>
366 367 368 369
    <translation type="obsolete">Vybrat pracovní adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Working Directory</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
370 371 372 373 374 375 376 377
    <translation>Vybrat pracovní adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset to default</source>
    <translation>Nastavit znovu výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Working Directory:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
378 379 380 381
    <translation type="obsolete">Pracovní adresář:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Working directory:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
382 383
    <translation>Pracovní adresář:</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
384 385 386 387 388 389 390 391
  <message>
    <source>Run in Terminal</source>
    <translation>Spustit v terminálu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Debugger:</source>
    <translation>Ladič:</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
  <message>
    <source>Run Environment</source>
    <translation>Prováděcí prostředí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base environment for this runconfiguration:</source>
    <translation>Základní prostředí pro toto nastavení spuštění:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clean Environment</source>
    <translation>Smazat prostředí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Environment</source>
    <translation>Prostředí systému</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build Environment</source>
    <translation>Prostředí pro sestavování</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Running executable: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; %2</source>
414
    <translation type="obsolete">Spouští se spustitelný soubor: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; %2</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeRunPage</name>
  <message>
    <source>Please specify the path to the cmake executable. No cmake executable was found in the path.</source>
    <translation>Zadejte, prosím, cestu ke spustitelnému souboru cmake. V cestě nebyl nalezen žádný spustitelný soubor cmake.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> The cmake executable (%1) does not exist.</source>
    <translation> Spustitelný soubor cmake (%1) neexistuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> The path %1 is not a executable.</source>
    <translation>Cesta &apos;%1&apos; není spustitelným souborem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> The path %1 is not a valid cmake.</source>
    <translation>Cesta &apos;%1&apos; není platným cmake.</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
435 436 437 438 439 440 441 442
  <message>
    <source>Arguments:</source>
    <translation>Argumenty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generator:</source>
    <translation>Generátor:</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
443 444 445 446
  <message>
    <source>Run CMake</source>
    <translation>Provést CMake</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
  <message>
    <source>The directory %1 already contains a cbp file, which is recent enough. You can pass special arguments or change the used tool chain here and rerun CMake. Or simply finish the wizard directly.</source>
    <translation>Adresář %1 již obsahuje soubor cbp, který je dost čerstvý. Můžete tu podat zvláštní argumenty nebo změnit použitý řetěz nástrojů a spustit cmake znovu. Nebo průvodce jednoduše rovnou ukončete.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 does not contain a cbp file. Qt Creator needs to create this file by running CMake. Some projects require command line arguments to the initial CMake call.</source>
    <translation>Adresář %1 neobsahuje žádný soubor cbp. Qt Creator musí tento soubor vytvořit vyvoláním cmake. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 contains an outdated .cbp file. Qt Creator needs to update this file by running CMake. If you want to add additional command line arguments, add them below. Note that CMake remembers command line arguments from the previous runs.</source>
    <translation>Adresář %1 obsahuje zastaralý soubor cbp. Qt Creator musí tento soubor obnovit vyvoláním cmake. Dodatečné argumenty příkazového řádku lze zadat dole. Všimněte si, že cmake ukládá argumenty příkazového řádku z předchozího vyvolání.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 specified in a build-configuration, does not contain a cbp file. Qt Creator needs to recreate this file, by running CMake. Some projects require command line arguments to the initial CMake call. Note that CMake remembers command line arguments from the previous runs.</source>
    <translation>Adresář %1, který byl zadán v nastavení sestavování, neobsahuje soubor cbp. Qt Creator musí soubor vytvořit pomocí vyvolání cmake. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku. Všimněte si, že cmake ukládá argumenty příkazového řádku z předchozího vyvolání.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Qt Creator needs to run CMake in the new build directory. Some projects require command line arguments to the initial CMake call.</source>
    <translation>Qt Creator musí vyvolat cmake v novém adresáři pro sestavování. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refreshing cbp file in %1.</source>
    <translation>Soubor cpb ve složce %1 se vytváří znovu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>MinGW Generator (%1)</source>
    <translation>Generátor MinGW (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unix Generator (%1)</source>
    <translation>Generátor Unix (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No generator selected.</source>
    <translation>Nevybrán žádný generátor.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMake exited with errors. Please check CMake output.</source>
    <translation>Cmake skončil s chybou. Prověřte, prosím, výstup cmake.</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
487 488
  <message>
    <source>Arguments</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
489
    <translation type="obsolete">Argumenty</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
490 491 492
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 already contains a cbp file, which is recent enough. You can pass special arguments or change the used toolchain here and rerun cmake. Or simply finish the wizard directly</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
493
    <translation type="obsolete">Adresář %1 již obsahuje soubor cbp, který je dost čerstvý. Můžete tu podat zvláštní argumenty nebo změnit použitý řetěz nástrojů a spustit cmake znovu. Nebo průvodce jednoduše rovnou ukončete</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
494 495 496
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 does not contain a cbp file. Qt Creator needs to create this file by running cmake. Some projects require command line arguments to the initial cmake call.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
497
    <translation type="obsolete">Adresář %1 neobsahuje žádný soubor cbp. Qt Creator musí tento soubor vytvořit vyvoláním cmake. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
498 499 500
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 contains an outdated .cbp file. Qt Creator needs to update this file by running cmake. If you want to add additional command line arguments, add them below. Note that cmake remembers command line arguments from the previous runs.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
501
    <translation type="obsolete">Adresář %1 obsahuje zastaralý soubor cbp. Qt Creator musí tento soubor obnovit vyvoláním cmake. Dodatečné argumenty příkazového řádku lze zadat dole. Všimněte si, že cmake ukládá argumenty příkazového řádku z předchozího vyvolání.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
502 503 504
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 specified in a build-configuration, does not contain a cbp file. Qt Creator needs to recreate this file, by running cmake. Some projects require command line arguments to the initial cmake call. Note that cmake remembers command line arguments from the previous runs.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
505
    <translation type="obsolete">Adresář %1, který byl zadán v nastavení sestavování, neobsahuje soubor cbp. Qt Creator musí soubor vytvořit pomocí vyvolání cmake. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku. Všimněte si, že cmake ukládá argumenty příkazového řádku z předchozího vyvolání.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
506 507 508
  </message>
  <message>
    <source>NMake Generator</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
509
    <translation type="obsolete">Tvůrce NMake</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
510 511 512
  </message>
  <message>
    <source>NMake Generator (%1)</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
513
    <translation>Generátor NMake (%1)</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
514 515 516
  </message>
  <message>
    <source>MinGW Generator</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
517
    <translation type="obsolete">Tvůrce MinGW</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
518 519 520 521 522 523 524
  </message>
  <message>
    <source>No valid cmake executable specified.</source>
    <translation>Nebyl zadán žádný platný spustitelný soubor pro cmake.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Qt Creator needs to run cmake in the new build directory. Some projects require command line arguments to the initial cmake call.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
525
    <translation type="obsolete">Qt Creator musí vyvolat cmake v novém adresáři pro sestavování. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
526 527 528 529 530 531 532 533 534
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeSettingsPage</name>
  <message>
    <source>CMake</source>
    <translation>CMake</translation>
  </message>
  <message>
535 536 537 538
    <source>Executable:</source>
    <translation>Spustitelný soubor:</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
539
    <source>CMake executable</source>
540
    <translation type="obsolete">Spustitelný soubor CMake</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
541 542 543 544 545 546 547 548
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::InSourceBuildPage</name>
  <message>
    <source>Qt Creator has detected an &lt;b&gt;in-source-build in %1&lt;/b&gt; which prevents shadow builds. Qt Creator will not allow you to change the build directory. If you want a shadow build, clean your source directory and re-open the project.</source>
    <translation>Bylo zjištěno &lt;b&gt;sestavování ve zdrojovém adresáři v %1&lt;/b&gt;, které zabraňuje stínovým sestavováním. Adresář se sestavováním nelze v Qt Creatoru změnit. Pokud chcete stínové sestavování, vyčistěte, prosím, svůj zdrojový adresář a otevřte projekt znovu ještě jednou.</translation>
  </message>
549 550 551 552
  <message>
    <source>Build Location</source>
    <translation>Umístění sestavování</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::MakeStepConfigWidget</name>
  <message>
    <source>Additional arguments:</source>
    <translation>Dodatečné argumenty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Targets:</source>
    <translation>Cíle:</translation>
  </message>
  <message>
565 566 567 568
    <source>Make</source>
    <comment>CMakeProjectManager::MakeStepConfigWidget display name.</comment>
    <translation>Make</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
569 570 571 572
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Unknown tool chain&lt;/b&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Neznámý řetěz nástrojů&lt;/b&gt;</translation>
  </message>
573
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
574
    <source>&lt;b&gt;Make:&lt;/b&gt; %1 %2</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
575
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Make:&lt;/b&gt; %1 %2</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
576
  </message>
577 578
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Unknown Toolchain&lt;/b&gt;</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
579
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Neznámý řetěz nástrojů&lt;/b&gt;</translation>
580
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::ShadowBuildPage</name>
  <message>
    <source>Please enter the directory in which you want to build your project. </source>
    <translation>Zadejte, prosím, adresář, ve kterém chcete vytvořit svůj projekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please enter the directory in which you want to build your project. Qt Creator recommends to not use the source directory for building. This ensures that the source directory remains clean and enables multiple builds with different settings.</source>
    <translation>Zadejte, prosím, adresář, ve kterém chcete vytvořit svůj projekt.. Doporučuje se, nepoužívat pro vytvoření projektu zdrojový adresář. Tím se zajistí, že zdrojový adresář zůstane volný, a umožní různá sestavení s rozdílnými nastaveními.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build directory:</source>
    <translation>Adresář pro sestavování:</translation>
  </message>
596 597 598 599
  <message>
    <source>Build Location</source>
    <translation>Umístění sestavování</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615
</context>
<context>
  <name>CPlusPlus::OverviewModel</name>
  <message>
    <source>&lt;Select Symbol&gt;</source>
    <translation>&lt;Vybrat symbol&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;No Symbols&gt;</source>
    <translation>&lt;Žádné symboly&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CdbOptionsPageWidget</name>
  <message>
    <source>These options take effect at the next start of Qt Creator.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
616
    <translation type="obsolete">Tato nastavení začnou působit při dalším spuštění Qt Creatoru.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
617 618 619 620
  </message>
  <message>
    <source>Cdb</source>
    <extracomment>Placeholder</extracomment>
621
    <translation type="obsolete">Cdb</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
622 623 624
  </message>
  <message>
    <source>Debugger Paths</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
625
    <translation type="obsolete">Cesty k ladícím programům</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
626 627 628
  </message>
  <message>
    <source>Symbol paths:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
629
    <translation type="obsolete">Cesty k symbolům:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
630 631 632
  </message>
  <message>
    <source>Source paths:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
633
    <translation type="obsolete">Cesty ke zdrojovému textu:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
634 635 636
  </message>
  <message>
    <source>Path:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
637
    <translation type="obsolete">Cesta:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
638 639 640
  </message>
  <message>
    <source>Other options</source>
641
    <translation type="obsolete">Jiné volby</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
642 643 644
  </message>
  <message>
    <source>Verbose Symbol Loading</source>
645
    <translation type="obsolete">Mnohomluvné nahrávání symbolu</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
646 647 648 649
  </message>
  <message>
    <source>&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Specify the path to the &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;Debugging Tools for Windows&lt;/a&gt; (%2) here.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Restarting Qt Creator is required for these settings to take effect.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <extracomment>Label text for path configuration. %2 is &quot;x-bit version&quot;.</extracomment>
650
    <translation type="obsolete">&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Zadejte cestu k &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;nástrojům pro ladění Windows&lt;/a&gt; (%2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Změny začnou působit až při dalším spuštění Qt Creatoru.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
651 652 653
  </message>
  <message>
    <source>64-bit version</source>
654
    <translation type="obsolete">64 bitová verze</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
655 656 657
  </message>
  <message>
    <source>32-bit version</source>
658 659 660 661 662
    <translation type="obsolete">32 bitová verze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CDB</source>
    <extracomment>Placeholder</extracomment>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
663
    <translation type="obsolete">CDB</translation>
664 665 666
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
667
    <translation type="obsolete">Jiné volby</translation>
668 669 670
  </message>
  <message>
    <source>Verbose symbol loading</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
671
    <translation type="obsolete">Mnohomluvné nahrávání symbolu</translation>
672 673 674
  </message>
  <message>
    <source>fast loading of debugging helpers</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
675
    <translation type="obsolete">rychlé nahrávání pomocných knihoven pro výstup dat o ladění</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
676 677 678 679 680 681
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChangeSelectionDialog</name>
  <message>
    <source>Repository Location:</source>
682
    <translation type="obsolete">Umístění skladiště:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
683 684 685 686 687 688 689 690 691
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Vybrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change:</source>
    <translation>Změna:</translation>
  </message>
692 693 694 695
  <message>
    <source>Repository location:</source>
    <translation>Umístění skladiště:</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711
</context>
<context>
  <name>CodePaster::CodepasterPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Code Pasting</source>
    <translation>&amp;Vkládání kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste Snippet...</source>
    <translation>Vložit kousek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C,Alt+P</source>
    <translation>Alt+C, Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
712 713 714 715
    <source>Paste Clipboard...</source>
    <translation>Vložit schránku...</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
716 717 718 719 720 721 722 723
    <source>Fetch Snippet...</source>
    <translation>Natáhnout kousek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C,Alt+F</source>
    <translation>Alt+C, Alt+F</translation>
  </message>
  <message>
724 725 726 727
    <source>Empty snippet received for &quot;%1&quot;.</source>
    <translation>Přijat prázdný kousek pro &quot;%1&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
728
    <source>This protocol supports no listing</source>
729
    <translation type="obsolete">Tento protokol nepodporuje výpisy</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
730 731 732
  </message>
  <message>
    <source>Waiting for items</source>
733
    <translation type="obsolete">Čeká se na data</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodePaster::PasteSelectDialog</name>
  <message>
    <source>Paste:</source>
    <translation>Vložit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protocol:</source>
    <translation>Protokol:</translation>
  </message>
746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757
  <message>
    <source>Refresh</source>
    <translation>Obnovit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Waiting for items</source>
    <translation>Čeká se na data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This protocol does not support listing</source>
    <translation>Tento protokol nepodporuje výpisy</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
758 759 760 761 762 763 764 765 766
</context>
<context>
  <name>CodePaster::SettingsPage</name>
  <message>
    <source>Username:</source>
    <translation>Uživatelské jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Paste URL to clipboard</source>
767
    <translation type="obsolete">Kopírovat URL do schránky</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
768 769 770
  </message>
  <message>
    <source>Display Output Pane after sending a post</source>
771
    <translation type="obsolete">Po odeslání ukázat výstupní tabulku</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
772 773 774 775 776 777 778
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Obecné</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CodePaster</source>
779
    <translation type="obsolete">CodePaster</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
780 781 782
  </message>
  <message>
    <source>Default Protocol:</source>
783
    <translation type="obsolete">Výchozí protokol:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
784 785 786
  </message>
  <message>
    <source>Pastebin.ca</source>
787
    <translation type="obsolete">Pastebin.ca</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
788 789 790
  </message>
  <message>
    <source>Pastebin.com</source>
791
    <translation type="obsolete">Pastebin.com</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
792 793 794
  </message>
  <message>
    <source>Code Pasting</source>
795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807
    <translation type="obsolete">Vkládání kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Output pane after sending a post</source>
    <translation>Po odeslání ukázat výstupní tabulku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy-paste URL to clipboard</source>
    <translation>Kopírovat URL do schránky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default protocol:</source>
    <translation>Výchozí protokol:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
808 809 810 811 812 813
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonOptionsPage</name>
  <message>
    <source>User interface</source>
814
    <translation type="obsolete">Uživatelské rozhraní</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
815 816 817
  </message>
  <message>
    <source>Checking this will populate the source file view automatically but might slow down debugger startup considerably.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
818
    <translation type="obsolete">Pohled na zdrojový soubor se automaticky zaktualizuje, ale může dojít k výraznému zpomalení ladícího programu.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
819 820 821 822 823 824 825 826
  </message>
  <message>
    <source>Populate source file view automatically</source>
    <translation>Aktualizovat pohled na zdrojový soubor automaticky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When this option is checked, &apos;Step Into&apos; compresses several steps into one in certain situations, leading to &apos;less noisy&apos; debugging. So will, e.g., the atomic
 reference counting code be skipped, and a single &apos;Step Into&apos; for a signal emission will end up directly in the slot connected to it.</source>
827
    <translation type="obsolete">Tato volba má za následek, že v určitých situacích sloučí &apos;Jednotlivý krok do&apos; více kroků do jednoho, čímž se ladění uspíší. Například se přeskočí kód počítání atomárních odkazů; a jednotlivý &apos;Krok do&apos; pro vyslání signálu skončí přímo v otvoru s ním spojeném.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
828 829 830
  </message>
  <message>
    <source>Skip known frames when stepping</source>
831
    <translation type="obsolete">Přeskočit při provádění jednotlivého kroku známá místa</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
832 833 834
  </message>
  <message>
    <source>Maximal stack depth:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
835
    <translation type="obsolete">Největší hloubka zásobníku:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
  </message>
  <message>
    <source>&lt;unlimited&gt;</source>
    <translation>&lt;neomezená&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use alternating row colors in debug views</source>
    <translation>Používat pro pohledy na ladění střídavých barev řádků</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable reverse debugging</source>
847
    <translation type="obsolete">Zapnout obrácené ladění</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
848 849 850
  </message>
  <message>
    <source>Show a message box when receiving a signal</source>
851
    <translation type="obsolete">Při obdržení signálu ukázat okno se zprávami</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
852 853 854 855 856
  </message>
  <message>
    <source>Use tooltips in main editor while debugging</source>
    <translation>Používat v hlavním editoru během ladění nástrojových rad</translation>
  </message>
857 858
  <message>
    <source>Language</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
859
    <translation type="obsolete">Jazyk</translation>
860 861 862
  </message>
  <message>
    <source>Changes the debugger language according to the currently opened file.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
863
    <translation type="obsolete">Změní jazyk ladicího programu podle v současné době otevřeného souboru.</translation>
864 865 866
  </message>
  <message>
    <source>Change debugger language automatically</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
867
    <translation type="obsolete">Automaticky změnit jazyk ladicího programu</translation>
868 869 870
  </message>
  <message>
    <source>GUI Behavior</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
871
    <translation type="obsolete">Chování rozhraní</translation>
872 873 874 875 876 877 878 879 880
  </message>
  <message>
    <source>Register Qt Creator for debugging crashed applications.</source>
    <translation>Zapsat Qt Creator pro ladění spadlých programů.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Qt Creator for post-mortem debugging</source>
    <translation>Použít Qt Creator pro ladění - následný rozbor</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917
  <message>
    <source>Behavior</source>
    <translation>Chování</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the font size in the debugger views when the font size in the main editor changes.</source>
    <translation>Změnit velikost písma v oknech pro ladění, když se velikost písma změní v hlavním editoru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Debugger font size follows main editor</source>
    <translation>Velikost písma ladiče následuje hlavní editor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Populate the source file view automatically. This might slow down debugger startup considerably.</source>
    <translation>Aktualizovat pohled na zdrojový soubor automaticky. Toto může spuštění ladiče výrazně zpomalit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close temporary buffers on debugger exit.</source>
    <translatorcomment>Způsobí, že během ladění budou otevřené editory při ukončení ladění zavřeny.</translatorcomment>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close temporary buffers on debugger exit</source>
    <translation>Při ukončení ladění zavřít editory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switch to previous mode on debugger exit.</source>
    <translation>Způsobí, že na začátku ladění činný režim bude při ukončení ladění obnoven.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switch to previous mode on debugger exit</source>
    <translation>Na začátku ladění činný režim při ukončení ladění obnovit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum stack depth:</source>
    <translation>Největší hloubka zásobníku:</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
918 919 920 921 922
</context>
<context>
  <name>CompletionSettingsPage</name>
  <message>
    <source>Code Completion</source>
923
    <translation type="obsolete">Doplnění kódu</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
924 925 926
  </message>
  <message>
    <source>Do a case-sensitive match for completion items.</source>
927
    <translation type="obsolete">Dávat u návrhů na doplnění pozor na shodu v psaní velkých a malých písmen.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
928 929 930
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Case-sensitive completion</source>
931
    <translation type="obsolete">&amp;Doplnění rozlišující psaní velkých a malých písmen</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
932 933 934
  </message>
  <message>
    <source>Automatically insert (, ) and ; when appropriate.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
935
    <translation type="obsolete">Automaticky vložit (, ) a ; v případech, kdy je to vhodné.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948
  </message>
  <message>
    <source>Insert the common prefix of available completion items.</source>
    <translation>Vložit společnou předponu hodících se návrhů na doplnění.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autocomplete common &amp;prefix</source>
    <translation>Automaticky doplnit společnou &amp;předponu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatically insert brackets</source>
    <translation>&amp;Automaticky vložit závorky</translation>
  </message>
949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972
  <message>
    <source>Behavior</source>
    <translation>Chování</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Case-sensitivity:</source>
    <translation>&amp;Rozlišování velkých a malých písmen:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full</source>
    <translation>Plné</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Letter</source>
    <translation>První písmeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert &amp;space after function name</source>
    <translation>Vložit &amp;mezeru po názvu funkce</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992
  <message>
    <source>Activate completion:</source>
    <translation>Zapnout doplňování kódu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manually</source>
    <translation>Ruční</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Triggered</source>
    <translation>Na žádost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>Vždy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically insert brackets and semicolons when appropriate.</source>
    <translation>Automaticky vkládat závorky a středníky na odpovídající místa.</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
993 994 995 996 997 998 999 1000
</context>
<context>
  <name>ContentWindow</name>
  <message>
    <source>Open Link</source>
    <translation>Otevřít adresu odkazu</translation>
  </message>
  <message>
1001 1002 1003 1004
    <source>Open Link as New Page</source>
    <translation>Otevřít odkaz jako novou stránku</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1005
    <source>Open Link in New Tab</source>
1006
    <translation type="obsolete">Otevřít odkaz v nové kartě</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core::BaseFileWizard</name>
  <message>
    <source>File Generation Failure</source>
    <translation>Chyba při vytváření souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Existing files</source>
    <translation>Stávající soubory</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1019 1020 1021 1022
  <message>
    <source> [folder]</source>
    <translation> [složka]</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1023 1024 1025 1026 1027 1028
  <message>
    <source>Unable to create the directory %1.</source>
    <translation>Adresář %1 nelze vytvořit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to open %1 for writing: %2</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1029
    <translation type="obsolete">Soubor %1 nelze otevřít pro zápis: %2</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1030 1031 1032
  </message>
  <message>
    <source>Error while writing to %1: %2</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1033
    <translation type="obsolete">Chyba při zápisu do %1: %2</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open an editor for &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Pro soubor &apos;%1&apos; se nepodařilo otevřít editor.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> [read only]</source>
    <translation> [pouze pro čtení]</translation>
  </message>
  <message>
    <source> [directory]</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1045
    <translation type="obsolete"> [adresář]</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
  </message>
  <message>
    <source> [symbolic link]</source>
    <translation> [symbolický odkaz]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The project directory %1 contains files which cannot be overwritten:
%2.</source>
    <translation>Projektový adresář %1 obsahuje soubory, které nelze přepsat:
%2.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following files already exist in the directory %1:
%2.
Would you like to overwrite them?</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1061
    <translation type="obsolete">Následující soubory již existují v adresáři %1:
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085
%2.
Chcete je nechat přepsat?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core::EditorManager</name>
  <message>
    <source>Revert to Saved</source>
    <translation>Vrátit se k uloženému</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close All</source>
    <translation>Zavřít vše</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close Others</source>
    <translation>Zavřít jiné</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open in External Editor</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1086
    <translation type="obsolete">Otevřít ve vnějším editoru</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096
  </message>
  <message>
    <source>Revert File to Saved</source>
    <translation>Vrátit se v souboru k uloženému stavu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+W</source>
    <translation>Ctrl+W</translation>
  </message>
  <message>
1097 1098 1099 1100
    <source>Ctrl+F4</source>
    <translation>Ctrl+F4</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151
    <source>Ctrl+Shift+W</source>
    <translation>Ctrl+Shift+W</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Tab</source>
    <translation>Alt+Tab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Tab</source>
    <translation>Ctrl+Tab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Shift+Tab</source>
    <translation>Alt+Shift+Tab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+Tab</source>
    <translation>Ctrl+Shift+Tab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Alt+Left</source>
    <translation>Ctrl+Alt+Left</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Left</source>
    <translation>Alt+Left</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Alt+Right</source>
    <translation>Ctrl+Alt+Right</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Right</source>
    <translation>Alt+Right</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation>Rozdělit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Side by Side</source>
    <translation>Rozdělit jedno vedle druhého</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove Current Split</source>
    <translation>Odstranit nynější rozdělení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove All Splits</source>
    <translation>Odstranit všechna rozdělení</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced</source>
    <translation>&amp;Pokročilé</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full path of the current document including file name.</source>
    <translation>Úplná cesta nynějšího dokumentu včetně názvu souboru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full path of the current document excluding file name.</source>
    <translation>Úplná cesta nynějšího dokumentu vyjma názvu souboru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-coordinate of the current editor&apos;s upper left corner, relative to screen.</source>
    <translation>Souřadnice x levého, horního rohu nynějšího editoru, poměrně k obrazovce.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-coordinate of the current editor&apos;s upper left corner, relative to screen.</source>
    <translation>Souřadnice y levého, horního rohu nynějšího editoru, poměrně k obrazovce.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Error</source>
    <translation>Chyba souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot Open File</source>
    <translation>Nelze otevřít soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open the file for editing with SCC.</source>
    <translation>Soubor se nepodařilo s pomocí správy verzí udělat zapisovatelný (otevřít pro úpravy).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot Set Permissions</source>
    <translation>Chyba při nastavení oprávnění pro přístup k souboru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set permissions to writable.</source>
    <translation>Soubor se nepodařilo udělat zapisovatelný.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Qt Creator</source>
    <translation>Qt Creator</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1196
  <message>
1197 1198 1199 1200
    <source>Save %1 &amp;As...</source>
    <translation>Uložit %1 &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1201
    <source>Goto Other Split</source>
1202
    <translation type="obsolete">Jít na jiné rozdělení</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1203 1204 1205
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Advanced</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1206
    <translation type="obsolete">&amp;Další</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1207 1208 1209
  </message>
  <message>
    <source>Alt+V,Alt+I</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1210
    <translation type="obsolete">Alt+V, Alt+I</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
  </message>
  <message>
    <source>Opening File</source>
    <translation>Otevírá se soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open file %1!</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1218
    <translation type="obsolete">Soubor &apos;%1&apos; nelze otevřít!</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1219 1220 1221
  </message>
  <message>
    <source>Open File</source>
1222
    <translation type="obsolete">Otevřít soubor</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1223 1224 1225
  </message>
  <message>
    <source>File is Read Only</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1226
    <translation type="obsolete">Soubor je pouze pro čtení</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1227 1228 1229
  </message>
  <message>
    <source>The file %1 is read only.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1230
    <translation type="obsolete">Soubor %1 je pouze pro čtení.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1231 1232 1233
  </message>
  <message>
    <source>Open with VCS (%1)</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1234
    <translation type="obsolete">Otevřít s pomocí systému na ověřování verzí (VCS) (%1)</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1235 1236 1237
  </message>
  <message>
    <source>Save as ...</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1238
    <translation type="obsolete">Uložit jako...</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1239 1240 1241
  </message>
  <message>
    <source>Failed!</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1242
    <translation type="obsolete">Chyba!</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1243 1244 1245
  </message>
  <message>
    <source>Could not open the file for editing with SCC.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1246
    <translation type="obsolete">Soubor se nepodařilo udělat zapisovatelný s pomocí správy verzí.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1247 1248 1249
  </message>
  <message>
    <source>Could not set permissions to writable.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1250
    <translation type="obsolete">Nepodařilo se nastavit oprávnění k souboru tak, aby byl zapisovatelý.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You are changing a read-only file.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Upozornění:&lt;/b&gt; Chystáte se změnit soubor, který je pouze pro čtení.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make writable</source>
    <translation>Udělat zapisovatelným</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Next Open Document in History</source>
    <translation>Další otevřít dokument na seznamu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previous Open Document in History</source>
    <translation>Předchozí otevřít dokument na seznamu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go Back</source>
    <translation>Jít zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go Forward</source>
    <translation>Jít dopředu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+E</source>
    <translation>Meta+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+E</source>
    <translation>Ctrl+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1,2</source>
    <translation>%1,2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1,3</source>
    <translation>%1,3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1,0</source>
    <translation>%1,0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1,1</source>
    <translation>%1,1</translation>
  </message>
  <message>
1301 1302 1303 1304
    <source>Go to Next Split</source>
    <translation>Jít na další rozdělení</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1305 1306 1307 1308 1309
    <source>%1,o</source>
    <translation>%1,o</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1310
    <translation type="obsolete">Všechny soubory (*)</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1311 1312 1313
  </message>
  <message>
    <source>Save %1 As...</source>
1314
    <translation type="obsolete">Uložit &apos;%1&apos; jako...</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save %1</source>
    <translation>&amp;Uložit %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Revert %1 to Saved</source>
    <translation>Vrátit %1 k uloženému</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close %1</source>
    <translation>Zavřít %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close All Except %1</source>
    <translation>Zavřít vše až na %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You will lose your current changes if you proceed reverting %1.</source>
    <translation>Pokud provedete vrácení %1 zpět k uloženému stavu, budou ztraceny vaše nynější změny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proceed</source>
    <translation>Pokračovat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;table border=1 cellspacing=0 cellpadding=3&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Variable&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Expands to&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%f&lt;/td&gt;&lt;td&gt;file name&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%l&lt;/td&gt;&lt;td&gt;current line number&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%c&lt;/td&gt;&lt;td&gt;current column number&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%x&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s x position on screen&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%y&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s y position on screen&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%w&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s width in pixels&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%h&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s height in pixels&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%W&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s width in characters&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s height in characters&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1346
    <translation type="obsolete">&lt;table border=1 cellspacing=0 cellpadding=3&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Proměnná&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Rozšiřuje se k&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%f&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Název souboru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%l&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Číslo řádku&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%c&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Číslo sloupce&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%x&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Xová souřadnice polohy editoru na obrazovce&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%y&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Yová souřadnice polohy editoru na obrazovce&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%w&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Šířka editoru v pixelech&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%h&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Výška editoru v pixelech&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%W&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Šířka editoru ve znacích&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Výška editoru ve znacích&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1347 1348 1349 1350 1351 1352
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core::FileManager</name>
  <message>
    <source>Cannot save file</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1353
    <translation type="obsolete">Soubor nelze uložit</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1354 1355 1356
  </message>
  <message>
    <source>Cannot save changes to &apos;%1&apos;. Do you want to continue and lose your changes?</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1357 1358 1359 1360 1361
    <translation type="obsolete">Změny nelze uložit do souboru &apos;%1&apos;. Chcete přesto pokračovat a ztratit své změny?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Error</source>
    <translation>Chyba souboru</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374
  </message>
  <message>
    <source>Overwrite?</source>
    <translation>Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An item named &apos;%1&apos; already exists at this location. Do you want to overwrite it?</source>
    <translation>V tomto umístění již existuje soubor s názvem &apos;%1&apos;. Chcete jej přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save File As</source>
    <translation>Uložit soubor jako</translation>
  </message>
1375 1376 1377 1378
  <message>
    <source>Open File</source>
    <translation>Otevřít soubor</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402
  <message>
    <source>File is Read Only</source>
    <translation>Soubor je pouze pro čtení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The file &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; is read only.</source>
    <translation>Soubor &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; je pouze pro čtení.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open with VCS (%1)</source>
    <translation>Otevřít s pomocí systému na řízení verzí (VCS) (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make writable</source>
    <translation>Udělat zapisovatelným</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Uložit jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot reload %1</source>
    <translation>%1 se nahrát znovu nepodařilo</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1403 1404 1405 1406 1407
</context>
<context>
  <name>Core::Internal::ComboBox</name>
  <message>
    <source>Activate %1</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1408
    <translation type="obsolete">Zapnout %1</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core::Internal::EditMode</name>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Úpravy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core::Internal::EditorSplitter</name>
  <message>
    <source>Split Left/Right</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1422
    <translation type="obsolete">Rozdělit vlevo/vpravo</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1423 1424 1425
  </message>
  <message>
    <source>Split Top/Bottom</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1426
    <translation type="obsolete">Rozdělit nahoře/dole</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1427 1428 1429
  </message>
  <message>
    <source>Unsplit</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1430
    <translation type="obsolete">Zrušit rozdělení</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1431 1432 1433
  </message>
  <message>
    <source>Default Splitter Layout</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1434
    <translation type="obsolete">Výchozí rozvržení rozdělení</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1435 1436 1437
  </message>
  <message>
    <source>Save Current as Default</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1438
    <translation type="obsolete">Uložit současné uspořádání jako předlohu</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1439 1440 1441
  </message>
  <message>
    <source>Restore Default Layout</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1442
    <translation type="obsolete">Obnovit předlohu s výchozím rozvržením</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1443 1444 1445
  </message>
  <message>
    <source>Previous Document</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1446
    <translation type="obsolete">Předchozí dokument</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1447 1448 1449
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Left</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1450
    <translation type="obsolete">Alt+Left</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1451 1452 1453
  </message>
  <message>
    <source>Next Document</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1454
    <translation type="obsolete">Další dokument</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1455 1456 1457
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Right</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1458
    <translation type="obsolete">Alt+Right</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1459 1460 1461
  </message>
  <message>
    <source>Previous Group</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1462
    <translation type="obsolete">Předchozí skupina</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1463 1464 1465
  </message>
  <message>
    <source>Next Group</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1466
    <translation type="obsolete">Další skupina</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1467 1468 1469
  </message>
  <message>
    <source>Move Document to Previous Group</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1470
    <translation type="obsolete">Přesunout dokument do předchozí skupiny</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1471 1472 1473
  </message>
  <message>
    <source>Move Document to Next Group</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1474
    <translation type="obsolete">Přesunout dokument do další skupiny</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1475 1476 1477 1478 1479 1480
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core::Internal::EditorView</name>
  <message>
    <source>Go Back</source>
1481
    <translation type="obsolete">Jít zpět</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1482 1483 1484
  </message>
  <message>
    <source>Go Forward</source>
1485
    <translation type="obsolete">Jít dopředu</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1486 1487 1488
  </message>
  <message>
    <source>Placeholder</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1489
    <translation type="obsolete">Zástupný znak</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1490 1491 1492
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1493
    <translation type="obsolete">Zavřít</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1494 1495 1496
  </message>
  <message>
    <source>Make writable</source>
1497
    <translation type="obsolete">Udělat zapisovatelným</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1498 1499 1500
  </message>
  <message>
    <source>File is writable</source>
1501
    <translation type="obsolete">Soubor je zapisovatelný</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1502 1503 1504
  </message>
  <message>
    <source>Copy full path to clipboard</source>
1505
    <translation type="obsolete">Kopírovat celou cestu do schránky</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core::Internal::GeneralSettings</name>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Obecné</translation>
  </message>
  <message>
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526
    <source>&lt;System Language&gt;</source>
    <translation>&lt;Jazyk systému&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restart required</source>
    <translation>Znovuspuštění vyžadováno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language change will take effect after a restart of Qt Creator.</source>
    <translation>Změna jazyka se projeví po novém spuštění Qt Creatoru.</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1527
    <source>Environment</source>
1528
    <translation type="obsolete">Prostředí</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535
  </message>
  <message>
    <source>Variables</source>
    <translation>Proměnné</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General settings</source>
1536
    <translation type="obsolete">Obecná nastavení</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1537 1538 1539
  </message>
  <message>
    <source>User &amp;interface color:</source>
1540
    <translation type="obsolete">Barva uživatelského &amp;rozhraní:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1541 1542 1543
  </message>
  <message>
    <source>Reset to default</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1544
    <translation type="obsolete">Nastavit znovu na výchozí</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1545 1546 1547
  </message>
  <message>
    <source>R</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1548
    <translation type="obsolete">R</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555
  </message>
  <message>
    <source>Terminal:</source>
    <translation>Terminál:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External editor:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1556
    <translation type="obsolete">Vnější editor:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation>?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When files are externally modified:</source>
    <translation>Když jsou soubory změněny zvnějšku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always ask</source>
1568
    <translation type="obsolete">Vždy se zeptat</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1569 1570 1571
  </message>
  <message>
    <source>Reload all modified files</source>
1572
    <translation type="obsolete">Nahrát znovu všechny změněné soubory</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed