genericlinuxdeviceconfigurationwidget.ui 8.07 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
 <class>RemoteLinux::GenericLinuxDeviceConfigurationWidget</class>
 <widget class="QWidget" name="RemoteLinux::GenericLinuxDeviceConfigurationWidget">
 <property name="geometry">
  <rect>
  <x>0</x>
  <y>0</y>
9 10
  <width>556</width>
  <height>309</height>
11 12 13 14 15 16 17 18 19
  </rect>
 </property>
 <property name="windowTitle">
  <string>Form</string>
 </property>
 <layout class="QFormLayout" name="formLayout">
  <property name="fieldGrowthPolicy">
  <enum>QFormLayout::FieldsStayAtSizeHint</enum>
  </property>
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  <property name="leftMargin">
  <number>0</number>
  </property>
  <property name="topMargin">
  <number>0</number>
  </property>
  <property name="rightMargin">
  <number>0</number>
  </property>
  <property name="bottomMargin">
30 31
  <number>0</number>
  </property>
32
  <item row="1" column="0">
33 34 35 36 37 38
  <widget class="QLabel" name="authTypeLabel">
   <property name="text">
   <string>Authentication type:</string>
   </property>
  </widget>
  </item>
39
  <item row="1" column="1">
40 41
  <widget class="QWidget" name="authTypeButtonsWidget" native="true">
   <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_3">
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
   <property name="leftMargin">
    <number>0</number>
   </property>
   <property name="topMargin">
    <number>0</number>
   </property>
   <property name="rightMargin">
    <number>0</number>
   </property>
   <property name="bottomMargin">
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
    <number>0</number>
   </property>
   <item>
    <widget class="QRadioButton" name="passwordButton">
    <property name="text">
     <string>Password</string>
    </property>
    </widget>
   </item>
   <item>
    <widget class="QRadioButton" name="keyButton">
    <property name="text">
     <string>&amp;Key</string>
    </property>
    </widget>
   </item>
   <item>
    <spacer name="horizontalSpacer_4">
    <property name="orientation">
     <enum>Qt::Horizontal</enum>
    </property>
    <property name="sizeHint" stdset="0">
     <size>
     <width>40</width>
     <height>20</height>
     </size>
    </property>
    </spacer>
   </item>
   </layout>
  </widget>
  </item>
84
  <item row="2" column="0">
85 86 87 88 89 90 91 92 93
  <widget class="QLabel" name="hostNameLabel">
   <property name="text">
   <string>&amp;Host name:</string>
   </property>
   <property name="buddy">
   <cstring>hostLineEdit</cstring>
   </property>
  </widget>
  </item>
94
  <item row="2" column="1">
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
  <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_4">
   <item>
   <widget class="QLineEdit" name="hostLineEdit">
    <property name="placeholderText">
    <string>IP or host name of the device</string>
    </property>
   </widget>
   </item>
   <item>
   <widget class="QLabel" name="sshPortLabel">
    <property name="text">
    <string>&amp;SSH port:</string>
    </property>
    <property name="buddy">
    <cstring>sshPortSpinBox</cstring>
    </property>
   </widget>
   </item>
   <item>
   <widget class="QSpinBox" name="sshPortSpinBox">
    <property name="minimum">
    <number>0</number>
    </property>
    <property name="maximum">
    <number>65535</number>
    </property>
    <property name="value">
    <number>22</number>
    </property>
   </widget>
   </item>
126 127 128 129 130 131 132
   <item>
   <widget class="QCheckBox" name="hostKeyCheckBox">
    <property name="text">
    <string>&amp;Check host key</string>
    </property>
   </widget>
   </item>
133 134
  </layout>
  </item>
135
  <item row="3" column="0">
136 137 138 139 140 141 142 143 144
  <widget class="QLabel" name="freePortsLabel">
   <property name="text">
   <string>Free ports:</string>
   </property>
   <property name="buddy">
   <cstring>portsLineEdit</cstring>
   </property>
  </widget>
  </item>
145
  <item row="3" column="1">
146 147 148 149
  <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_7">
   <item>
   <widget class="QLineEdit" name="portsLineEdit">
    <property name="toolTip">
Jarek Kobus's avatar
Jarek Kobus committed
150
    <string>You can enter lists and ranges like this: '1024,1026-1028,1030'.</string>
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
    </property>
   </widget>
   </item>
   <item>
   <widget class="QLabel" name="portsWarningLabel">
    <property name="text">
    <string/>
    </property>
   </widget>
   </item>
   <item>
   <widget class="QLabel" name="connectionTimeoutLabel">
    <property name="text">
    <string>Timeout:</string>
    </property>
    <property name="buddy">
    <cstring>timeoutSpinBox</cstring>
    </property>
   </widget>
   </item>
   <item>
   <widget class="QSpinBox" name="timeoutSpinBox">
    <property name="suffix">
    <string>s</string>
    </property>
    <property name="maximum">
    <number>10000</number>
    </property>
    <property name="singleStep">
    <number>10</number>
    </property>
    <property name="value">
    <number>1000</number>
    </property>
   </widget>
   </item>
  </layout>
  </item>
189
  <item row="4" column="0">
190 191 192 193 194 195 196 197 198
  <widget class="QLabel" name="userNameLabel">
   <property name="text">
   <string>&amp;Username:</string>
   </property>
   <property name="buddy">
   <cstring>userLineEdit</cstring>
   </property>
  </widget>
  </item>
199
  <item row="4" column="1">
200 201
  <widget class="QLineEdit" name="userLineEdit"/>
  </item>
202
  <item row="5" column="0">
203 204 205 206 207 208 209 210 211
  <widget class="QLabel" name="passwordLabel">
   <property name="text">
   <string>&amp;Password:</string>
   </property>
   <property name="buddy">
   <cstring>pwdLineEdit</cstring>
   </property>
  </widget>
  </item>
212
  <item row="5" column="1">
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
  <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_6">
   <item>
   <widget class="QLineEdit" name="pwdLineEdit">
    <property name="echoMode">
    <enum>QLineEdit::Password</enum>
    </property>
   </widget>
   </item>
   <item>
   <widget class="QCheckBox" name="showPasswordCheckBox">
    <property name="text">
    <string>Show password</string>
    </property>
   </widget>
   </item>
  </layout>
  </item>
230
  <item row="6" column="0">
231 232 233 234 235 236
  <widget class="QLabel" name="keyLabel">
   <property name="text">
   <string>Private key file:</string>
   </property>
  </widget>
  </item>
237
  <item row="6" column="1">
238 239 240 241 242
  <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_8">
   <item>
   <widget class="Utils::PathChooser" name="keyFileLineEdit" native="true"/>
   </item>
   <item>
243
   <widget class="QPushButton" name="createKeyButton">
244
    <property name="text">
245
    <string>Create New...</string>
246 247 248 249 250
    </property>
   </widget>
   </item>
  </layout>
  </item>
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
  <item row="0" column="0">
  <widget class="QLabel" name="machineTypeLabel">
   <property name="text">
   <string>Machine type:</string>
   </property>
  </widget>
  </item>
  <item row="0" column="1">
  <widget class="QLabel" name="machineTypeValueLabel"/>
  </item>
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
  <item row="7" column="0">
  <widget class="QLabel" name="gdbServerLabel">
   <property name="text">
   <string>GDB server executable:</string>
   </property>
  </widget>
  </item>
  <item row="7" column="1">
  <widget class="QLineEdit" name="gdbServerLineEdit">
   <property name="placeholderText">
   <string>Leave empty to look up executable in $PATH</string>
   </property>
  </widget>
  </item>
275 276 277 278 279 280 281 282 283
 </layout>
 <zorder>passwordLabel</zorder>
 <zorder>authTypeButtonsWidget</zorder>
 <zorder>hostNameLabel</zorder>
 <zorder>userNameLabel</zorder>
 <zorder>freePortsLabel</zorder>
 <zorder>userLineEdit</zorder>
 <zorder>authTypeLabel</zorder>
 <zorder>keyLabel</zorder>
284 285
 <zorder>machineTypeLabel</zorder>
 <zorder>machineTypeValueLabel</zorder>
286 287
 <zorder>gdbServerLabel</zorder>
 <zorder>gdbServerLineEdit</zorder>
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
 </widget>
 <customwidgets>
 <customwidget>
  <class>Utils::PathChooser</class>
  <extends>QWidget</extends>
  <header location="global">utils/pathchooser.h</header>
  <container>1</container>
 </customwidget>
 </customwidgets>
 <resources/>
 <connections/>
</ui>