Commit 7986fbd0 authored by hjk's avatar hjk

cvs: polish style

Change-Id: Ica92448617e46223f99a5009e4a7493b83d4cda9
Reviewed-by: default avatarFriedemann Kleint <Friedemann.Kleint@nokia.com>
parent 745c58be
...@@ -15084,7 +15084,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -15084,7 +15084,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message> <message>
<source>Prompt to submit</source> <source>Prompt to submit</source>
<translation type="obsolete">Potvrdit předložení</translation> <translation type="obsolete">Potvrdit předložení</translation>
...@@ -16920,7 +16920,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle ...@@ -16920,7 +16920,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message> <message>
<source>Checks out a project from a CVS repository.</source> <source>Checks out a project from a CVS repository.</source>
<translation type="obsolete">Odhlásí projekt ze skladiště CVS.</translation> <translation type="obsolete">Odhlásí projekt ze skladiště CVS.</translation>
...@@ -16935,7 +16935,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle ...@@ -16935,7 +16935,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message> <message>
<source>Location</source> <source>Location</source>
<translation>Umístění</translation> <translation>Umístění</translation>
...@@ -16950,14 +16950,14 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle ...@@ -16950,14 +16950,14 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVSPlugin</name> <name>CvsPlugin</name>
<message> <message>
<source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source> <source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source>
<translation type="obsolete">Nelze najít skladiště pro &apos;%1&apos;</translation> <translation type="obsolete">Nelze najít skladiště pro &apos;%1&apos;</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name> <name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message> <message>
<source>Parsing of the log output failed</source> <source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>Nepodařilo se vyhodnotit výstup zapisu</translation> <translation>Nepodařilo se vyhodnotit výstup zapisu</translation>
...@@ -17273,7 +17273,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle ...@@ -17273,7 +17273,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name> <name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message> <message>
<source>Added</source> <source>Added</source>
<translation>Přidáno</translation> <translation>Přidáno</translation>
...@@ -17292,7 +17292,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle ...@@ -17292,7 +17292,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message> <message>
<source>CVS Command</source> <source>CVS Command</source>
<translation>Příkaz CVS</translation> <translation>Příkaz CVS</translation>
...@@ -22836,7 +22836,7 @@ Desetinná hodnota se znaménkem (velký endian): %4</translation> ...@@ -22836,7 +22836,7 @@ Desetinná hodnota se znaménkem (velký endian): %4</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSEditor</name> <name>Cvs::Internal::CvsEditor</name>
<message> <message>
<source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source> <source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source>
<translation>Opatřit vysvětlivkami revizi &quot;%1&quot;</translation> <translation>Opatřit vysvětlivkami revizi &quot;%1&quot;</translation>
...@@ -30981,7 +30981,7 @@ Poznámka: Podle okolností by mohlo dojít ke smazání místního souboru.</tr ...@@ -30981,7 +30981,7 @@ Poznámka: Podle okolností by mohlo dojít ke smazání místního souboru.</tr
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CvsDiffParameterWidget</name> <name>Cvs::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<message> <message>
<source>Ignore whitespace</source> <source>Ignore whitespace</source>
<translation>Nevšímat si mezer</translation> <translation>Nevšímat si mezer</translation>
...@@ -426,7 +426,7 @@ ...@@ -426,7 +426,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name> <name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message> <message>
<source>Parsing of the log output failed</source> <source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>Die Log-Ausgabe konnte nicht ausgewertet werden</translation> <translation>Die Log-Ausgabe konnte nicht ausgewertet werden</translation>
...@@ -678,7 +678,7 @@ ...@@ -678,7 +678,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name> <name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message> <message>
<source>Added</source> <source>Added</source>
<translation>Hinzugefügt</translation> <translation>Hinzugefügt</translation>
...@@ -693,7 +693,7 @@ ...@@ -693,7 +693,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message> <message>
<source>Checks out a CVS repository and tries to load the contained project.</source> <source>Checks out a CVS repository and tries to load the contained project.</source>
<translation>Erstellt einen Checkout eines CVS-Repositories und versucht, das darin enthaltene Projekt zu laden.</translation> <translation>Erstellt einen Checkout eines CVS-Repositories und versucht, das darin enthaltene Projekt zu laden.</translation>
...@@ -704,7 +704,7 @@ ...@@ -704,7 +704,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message> <message>
<source>Location</source> <source>Location</source>
<translation>Pfad</translation> <translation>Pfad</translation>
...@@ -719,7 +719,7 @@ ...@@ -719,7 +719,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message> <message>
<source>CVS</source> <source>CVS</source>
<translation>CVS</translation> <translation>CVS</translation>
...@@ -766,7 +766,7 @@ ...@@ -766,7 +766,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message> <message>
<source>CVS Command</source> <source>CVS Command</source>
<translation>CVS-Kommando</translation> <translation>CVS-Kommando</translation>
...@@ -12006,7 +12006,7 @@ Sie können die Änderungen in einem Stash ablegen oder rücksetzen.</translatio ...@@ -12006,7 +12006,7 @@ Sie können die Änderungen in einem Stash ablegen oder rücksetzen.</translatio
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSEditor</name> <name>Cvs::Internal::CvsEditor</name>
<message> <message>
<source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source> <source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source>
<translation>Annotation für Revision &quot;%1&quot;</translation> <translation>Annotation für Revision &quot;%1&quot;</translation>
...@@ -22407,7 +22407,7 @@ Sollen sie überschrieben werden?</translation> ...@@ -22407,7 +22407,7 @@ Sollen sie überschrieben werden?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CvsDiffParameterWidget</name> <name>Cvs::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<message> <message>
<source>Ignore whitespace</source> <source>Ignore whitespace</source>
<translation>Leerzeichen nicht berücksichtigen</translation> <translation>Leerzeichen nicht berücksichtigen</translation>
...@@ -13823,7 +13823,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -13823,7 +13823,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.ui"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.ui"/>
<source>Prompt to submit</source> <source>Prompt to submit</source>
...@@ -14953,7 +14953,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -14953,7 +14953,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizard.cpp" line="+54"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizard.cpp" line="+54"/>
<source>Checks out a project from a CVS repository.</source> <source>Checks out a project from a CVS repository.</source>
...@@ -14966,7 +14966,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -14966,7 +14966,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizardpage.cpp" line="+38"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizardpage.cpp" line="+38"/>
<source>Specify repository and path.</source> <source>Specify repository and path.</source>
...@@ -14979,7 +14979,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -14979,7 +14979,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVSPlugin</name> <name>CvsPlugin</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/cvsplugin.cpp" line="+78"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/cvsplugin.cpp" line="+78"/>
<source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source> <source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source>
...@@ -14987,7 +14987,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -14987,7 +14987,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name> <name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message> <message>
<location line="+5"/> <location line="+5"/>
<source>Parsing of the log output failed</source> <source>Parsing of the log output failed</source>
...@@ -15227,7 +15227,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -15227,7 +15227,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name> <name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/cvssubmiteditor.cpp" line="+41"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/cvssubmiteditor.cpp" line="+41"/>
<source>Added</source> <source>Added</source>
...@@ -15250,7 +15250,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -15250,7 +15250,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.cpp" line="-34"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.cpp" line="-34"/>
<source>CVS Command</source> <source>CVS Command</source>
......
...@@ -17824,7 +17824,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -17824,7 +17824,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message> <message>
<source>Prompt to submit</source> <source>Prompt to submit</source>
<translation type="obsolete">Invite lors du submit</translation> <translation type="obsolete">Invite lors du submit</translation>
...@@ -19262,7 +19262,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -19262,7 +19262,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message> <message>
<source>Checks out a project from a CVS repository.</source> <source>Checks out a project from a CVS repository.</source>
<translation type="obsolete">Obtient un projet à partir d&apos;un dépôt CVS.</translation> <translation type="obsolete">Obtient un projet à partir d&apos;un dépôt CVS.</translation>
...@@ -19277,7 +19277,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -19277,7 +19277,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message> <message>
<source>Location</source> <source>Location</source>
<translation>Emplacement</translation> <translation>Emplacement</translation>
...@@ -19292,14 +19292,14 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -19292,14 +19292,14 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVSPlugin</name> <name>CvsPlugin</name>
<message> <message>
<source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source> <source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source>
<translation type="obsolete">Impossible de trouver le dépot de &quot;%1&quot;</translation> <translation type="obsolete">Impossible de trouver le dépot de &quot;%1&quot;</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name> <name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message> <message>
<source>Parsing of the log output failed</source> <source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>Échec de l&apos;analyse de la sortie </translation> <translation>Échec de l&apos;analyse de la sortie </translation>
...@@ -19615,7 +19615,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -19615,7 +19615,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name> <name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message> <message>
<source>Added</source> <source>Added</source>
<translation>Ajouté</translation> <translation>Ajouté</translation>
...@@ -19634,7 +19634,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -19634,7 +19634,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message> <message>
<source>CVS Command</source> <source>CVS Command</source>
<translation>CVS Command</translation> <translation>CVS Command</translation>
...@@ -24973,7 +24973,7 @@ avec un mot de passe, que vous pouvez renseigner ci-dessus.</translation> ...@@ -24973,7 +24973,7 @@ avec un mot de passe, que vous pouvez renseigner ci-dessus.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSEditor</name> <name>Cvs::Internal::CvsEditor</name>
<message> <message>
<source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source> <source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source>
<translation>Révision annotée &quot;%1&quot;</translation> <translation>Révision annotée &quot;%1&quot;</translation>
...@@ -41694,7 +41694,7 @@ Would you like to overwrite them?</source> ...@@ -41694,7 +41694,7 @@ Would you like to overwrite them?</source>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CvsDiffParameterWidget</name> <name>Cvs::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<message> <message>
<source>Ignore whitespace</source> <source>Ignore whitespace</source>
<translation>Ignorer les espaces</translation> <translation>Ignorer les espaces</translation>
...@@ -646,7 +646,7 @@ ...@@ -646,7 +646,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name> <name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message> <message>
<source>Parsing of the log output failed</source> <source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>A log kimenet elemzése nem sikerült</translation> <translation>A log kimenet elemzése nem sikerült</translation>
...@@ -839,7 +839,7 @@ ...@@ -839,7 +839,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name> <name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message> <message>
<source>Added</source> <source>Added</source>
<translation>Hozzáadva</translation> <translation>Hozzáadva</translation>
...@@ -858,7 +858,7 @@ ...@@ -858,7 +858,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message> <message>
<source>Checks out a project from a CVS repository.</source> <source>Checks out a project from a CVS repository.</source>
<translation>Egy projekt megnézése egy CVS tárolóból.</translation> <translation>Egy projekt megnézése egy CVS tárolóból.</translation>
...@@ -869,7 +869,7 @@ ...@@ -869,7 +869,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message> <message>
<source>Specify repository and path.</source> <source>Specify repository and path.</source>
<translation>Határozza meg a tárolót és az útvonalat.</translation> <translation>Határozza meg a tárolót és az útvonalat.</translation>
...@@ -880,7 +880,7 @@ ...@@ -880,7 +880,7 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message> <message>
<source>Prompt to submit</source> <source>Prompt to submit</source>
<translation>Feltöltési prompt</translation> <translation>Feltöltési prompt</translation>
...@@ -911,14 +911,14 @@ ...@@ -911,14 +911,14 @@
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message> <message>
<source>CVS Command</source> <source>CVS Command</source>
<translation>CVS parancs</translation> <translation>CVS parancs</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVSPlugin</name> <name>CvsPlugin</name>
<message> <message>
<source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source> <source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source>
<translation>&apos;%1&apos; tárolóra nem található</translation> <translation>&apos;%1&apos; tárolóra nem található</translation>
......
...@@ -13794,7 +13794,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -13794,7 +13794,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.ui"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.ui"/>
<source>Prompt to submit</source> <source>Prompt to submit</source>
...@@ -14934,7 +14934,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -14934,7 +14934,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizard.cpp" line="+54"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizard.cpp" line="+54"/>
<source>Checks out a project from a CVS repository.</source> <source>Checks out a project from a CVS repository.</source>
...@@ -14947,7 +14947,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -14947,7 +14947,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name> <name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizardpage.cpp" line="+38"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizardpage.cpp" line="+38"/>
<source>Specify repository and path.</source> <source>Specify repository and path.</source>
...@@ -14960,7 +14960,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -14960,7 +14960,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVSPlugin</name> <name>CvsPlugin</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/cvsplugin.cpp" line="+78"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/cvsplugin.cpp" line="+78"/>
<source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source> <source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source>
...@@ -14968,7 +14968,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -14968,7 +14968,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name> <name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message> <message>
<location line="+5"/> <location line="+5"/>
<source>Parsing of the log output failed</source> <source>Parsing of the log output failed</source>
...@@ -15208,7 +15208,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -15208,7 +15208,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name> <name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/cvssubmiteditor.cpp" line="+41"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/cvssubmiteditor.cpp" line="+41"/>
<source>Added</source> <source>Added</source>
...@@ -15231,7 +15231,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -15231,7 +15231,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name> <name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.cpp" line="-34"/> <location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.cpp" line="-34"/>
<source>CVS Command</source> <source>CVS Command</source>
......
...@@ -1715,14 +1715,14 @@ Backspace が押された時のインデントの動作を指定します。 ...@@ -1715,14 +1715,14 @@ Backspace が押された時のインデントの動作を指定します。
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSEditor</name> <name>Cvs::Internal::CvsEditor</name>
<message> <message>
<source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source> <source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source>
<translation>リビジョン &quot;%1&quot; のアノテーション</translation> <translation>リビジョン &quot;%1&quot; のアノテーション</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name> <name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message> <message>
<source>Parsing of the log output failed</source> <source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>ログ出力のパースに失敗しました</translation>