Public
Authored by remylowe3

Quy định với người nước ngoài khi mua bán nhà tại Việt Nam

Quy định với người nước ngoài khi mua bán nhà tại Việt Nam
 
Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ nước ngoài vào thị trường. Tuy nhiên luật pháp Việt Nam vẫn có những quy định riêng với những nhà đầu tư này nhằm đảm bảo ổn định thị trường.
 
Bạn là một người ngoại quốc và đang nắm giữ một số tiền lớn trong tay. Bạn muốn tìm kiếm đầu tư vào kinh doanh bđs tại Việt Nam. Đây quả thực là một lựa chọn khôn ngoan.
 
Bđs Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới, do đó khoản đầu tư của bạn gần như chắc chắn sinh lời.
 
Tuy nhiên vấn đề là liệu bạn đã nắm vững những quy định cũng như luật pháp đối với các nhà đầu tư nước ngoài của Việt Nam chưa. Nếu câu trả lời là chưa thì chắc chắn bạn sẽ thất bại.
 
Rất nhiều người đang quan tâm về vấn đề này.   Rao vat mua ban nha dat sẽ chia sẻ cho bạn những thông tin về vấn đề này nhé!
 
Một số những quy định nhằm bảo vệ thị trường
 
Quy định về quyền sở hữu
 
Rao vặt mua bán nhà đất cho rằng nhiều người nước ngoài đang sống ở Việt Nam mua nhà với mục đích là sống ở đó.
 
Theo luật pháp Việt Nam, đất đai là tài sản quốc gia, vì vậy bạn chỉ có thể sở hữu cấu trúc được xây dựng trên một mảnh đất, chứ không phải là mảnh đất ấy.
 
Bạn có thể tận hưởng quyền sử dụng đất trong tối đa 50 năm. Thời hạn này có thể được gia hạn. Cũng lưu ý rằng nếu bạn kết hôn với công dân Việt Nam hoặc Việt kiều, bạn sẽ có quyền sở hữu giống như công dân Việt Nam.
 
Rao bán nhà đất miễn phí khuyên bạn tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp để đảm bảo rằng tất cả các bước được thực hiện đúng để đảm bảo chuyển nhượng tài sản không gặp rắc rối. Bạn có thể xem chi tiết trên   Mua bán nhà đất.
 
Ngoài ra, theo Luật Nhà ở của Việt Nam, mọi người nước ngoài có tem thị thực Việt Nam trên hộ chiếu đều có thể mua một tài sản bđs ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu bạn thích các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự, đặc quyền này không áp dụng.
 
Các quy định về quyền sở hữu của nhà đầu tư ngoại quốc
 
Một số điều luật cụ thể
 
Luật pháp quy định rằng các cá nhân và tổ chức nước ngoài chỉ có thể mua, nhận hoặc thừa kế căn hộ và nhà ở trong các dự án thương mại chứ không phải trong các khu vực giới hạn hoặc cấm với người nước ngoài.
 
Mặc dù giới hạn của một tài sản trên mỗi người nước ngoài đã được nới rộng.
 
Luật Nhà ở mới đặt ra giới hạn về tỷ lệ người nước ngoài có thể sống trong một khu vực xác định: tổng số đơn vị thuộc sở hữu của tất cả người mua nước ngoài không được vượt quá một phần ba đơn vị trong một tòa nhà chung cư.
 
Hãy tìm hiểu kĩ về luật pháp Việt Nam trước khi mua bán, đầu tư nhé. Chúc bạn thành công. Bên cạnh đó, cập nhật những tin tức mới nhất trên   Nhà đất cần bán.
78 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment