qtcreator_cs.ts 1.91 MB
Newer Older
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1
2
3
4
5
6
7
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
<context>
  <name>Application</name>
  <message>
    <source>Failed to load core: %1</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
8
    <translation>Nepodařilo se nahrát &apos;core&apos;: %1</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
9
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
10
11
12
13
  <message>
    <source>Unable to send command line arguments to the already running instance. It appears to be not responding. Do you want to start a new instance of Creator?</source>
    <translation>Nelze poslat argumenty příkazového řádku do již běžící instance. Zdá se, že neodpovídá. Chcete spustit novou instanci programu Qt Creator?</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
14
15
  <message>
    <source>Unable to send command line arguments to the already running instance. It appears to be not responding.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
16
    <translation type="obsolete">Argumenty příkazového řádku se nepodařilo předat již běžící instanci. Zdá se, že neodpovídá.</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
17
18
19
20
21
22
23
  </message>
  <message>
    <source>Could not send message</source>
    <translation>Nepodařilo se poslat zprávu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to send command line arguments to the already running instance.It appears to be not responding. Do you want to start a new instance of Creator?</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
24
    <translation type="obsolete">Nelze poslat argumenty příkazového řádku do již běžící instance. Zdá se, že neodpovídá. Chcete spustit novou instanci programu Qt Creator?</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
25
26
27
28
29
30
31
  </message>
  <message>
    <source>Could not find &apos;Core.pluginspec&apos; in %1</source>
    <translation>&apos;Core.pluginspec&apos; v %1 se nepodařilo najít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Qt Creator - Plugin loader messages</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
32
    <translation type="obsolete">Qt Creator - Zprávy zavaděče přídavných modulů</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
33
34
35
36
37
38
  </message>
</context>
<context>
  <name>AttachCoreDialog</name>
  <message>
    <source>Start Debugger</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
39
    <translation type="obsolete">Spustit ladicí program</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
40
41
42
  </message>
  <message>
    <source>Executable:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
43
    <translation type="obsolete">Spustitelný soubor:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
44
45
46
  </message>
  <message>
    <source>Core File:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
47
48
49
50
    <translation type="obsolete">Soubor &apos;core&apos;:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Executable:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
51
    <translation type="obsolete">&amp;Spustitelný soubor:</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
52
53
54
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Core file:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
55
    <translation type="obsolete">Soubor &amp;core:</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
56
57
58
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tool chain:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
59
    <translation type="obsolete">Sada &amp;nástrojů:</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
60
61
62
  </message>
  <message>
    <source>Sysroot</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
63
    <translation type="obsolete">Sysroot</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
64
65
66
  </message>
  <message>
    <source>Override &amp;Start script:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
67
68
69
70
    <translation type="obsolete">Přepsat &amp;spouštěcí skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sys&amp;root:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
71
    <translation type="obsolete">Sys&amp;root:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
72
73
74
  </message>
  <message>
    <source>Override &amp;start script:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
75
    <translation type="obsolete">Přepsat &amp;spouštěcí skript:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
76
77
78
79
80
81
  </message>
</context>
<context>
  <name>AttachExternalDialog</name>
  <message>
    <source>Start Debugger</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
82
    <translation type="obsolete">Spustit ladicí program</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
83
84
85
  </message>
  <message>
    <source>Attach to Process ID:</source>
86
    <translation type="obsolete">Připojit k ID procesu:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
87
88
89
  </message>
  <message>
    <source>Filter:</source>
90
    <translation type="obsolete">Filtr:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
91
92
93
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
94
95
96
97
    <translation type="obsolete">Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach to process ID:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
98
99
100
101
    <translation type="obsolete">Připojit k ID procesu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach to &amp;process ID:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
102
    <translation type="obsolete">Připojit k ID &amp;procesu:</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
103
104
105
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tool chain:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
106
    <translation type="obsolete">Sada &amp;nástrojů:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
  </message>
</context>
<context>
  <name>BINEditor::Internal::BinEditorPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Znovu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarkDialog</name>
  <message>
    <source>Add Bookmark</source>
    <translation>Přidat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmark:</source>
    <translation>Záložka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add in Folder:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
132
    <translation type="obsolete">Zřídit ve složce:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
  </message>
  <message>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nová složka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Folder</source>
    <translation>Smazat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename Folder</source>
    <translation>Přejmenovat složku</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
154
155
156
157
  <message>
    <source>Add in folder:</source>
    <translation>Přidat do složky:</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
</context>
<context>
  <name>BookmarkManager</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstranit</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
169
170
171
172
  <message>
    <source>Deleting a folder also removes its content.&lt;br&gt;Do you want to continue?</source>
    <translation>Při smazání složky se odstraní i její obsah.&lt;br&gt;Chcete pokračovat?</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
173
174
  <message>
    <source>You are going to delete a Folder which will also&lt;br&gt;remove its content. Are you sure you would like to continue?</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
175
    <translation type="obsolete">Chystáte se smazat složku, přičemž se smaže&lt;br&gt;i její obsah. Jste si jistý, že přesto chcete pokračovat?</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nová složka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarkWidget</name>
  <message>
    <source>Delete Folder</source>
    <translation>Smazat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename Folder</source>
    <translation>Přejmenovat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Bookmark</source>
    <translation>Ukázat záložku</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
196
197
198
199
  <message>
    <source>Show Bookmark as New Page</source>
    <translation>Ukázat záložku jako novou stranu</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
200
201
  <message>
    <source>Show Bookmark in New Tab</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
202
    <translation type="obsolete">Ukázat záložku v nové kartě</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
  </message>
  <message>
    <source>Delete Bookmark</source>
    <translation>Smazat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename Bookmark</source>
    <translation>Přejmenovat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filter:</source>
214
    <translation type="obsolete">Filtr:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
  </message>
  <message>
    <source>Add</source>
    <translation>Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstranit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Bookmarks::Internal::BookmarkView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
  <message>
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
    <source>Move Up</source>
    <translation>Posunout nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Down</source>
    <translation>Posunout dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Odstranit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove All</source>
    <translation>Odstranit vše</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
248
    <source>&amp;Remove Bookmark</source>
249
    <translation type="obsolete">&amp;Odstranit záložku</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
250
251
252
  </message>
  <message>
    <source>Remove all Bookmarks</source>
253
    <translation type="obsolete">Odstranit všechny záložky</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
  </message>
</context>
<context>
  <name>Bookmarks::Internal::BookmarksPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Bookmark</source>
    <translation>Přepnout záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+M</source>
    <translation>Ctrl+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+M</source>
    <translation>Meta+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Up</source>
276
    <translation type="obsolete">Posunout nahoru</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
277
278
279
  </message>
  <message>
    <source>Move Down</source>
280
    <translation type="obsolete">Posunout dolů</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
  </message>
  <message>
    <source>Previous Bookmark</source>
    <translation>Předchozí záložka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+,</source>
    <translation>Ctrl+,</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+,</source>
    <translation>Meta+,</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Next Bookmark</source>
    <translation>Další záložka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+.</source>
    <translation>Ctrl+.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+.</source>
    <translation>Meta+.</translation>
  </message>
  <message>
307
    <source>Previous Bookmark in Document</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
308
309
310
    <translation>Předchozí záložka v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
311
    <source>Next Bookmark in Document</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
312
313
    <translation>Další záložka v dokumentu</translation>
  </message>
314
315
316
317
318
319
320
321
  <message>
    <source>Previous Bookmark In Document</source>
    <translation type="obsolete">Předchozí záložka v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Next Bookmark In Document</source>
    <translation type="obsolete">Další záložka v dokumentu</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
322
323
324
325
326
</context>
<context>
  <name>BreakByFunctionDialog</name>
  <message>
    <source>Set Breakpoint at Function</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
327
    <translation type="obsolete">Nastavit u funkce okamžik přerušení</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
328
329
330
  </message>
  <message>
    <source>Function to break on:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
331
    <translation type="obsolete">Funkce k přerušení:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
332
333
334
335
336
337
  </message>
</context>
<context>
  <name>BreakCondition</name>
  <message>
    <source>Condition:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
338
    <translation type="obsolete">Podmínka:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
339
340
341
  </message>
  <message>
    <source>Ignore count:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
342
    <translation type="obsolete">Zastavit teprve po:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
343
344
345
346
347
348
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeBuildEnvironmentWidget</name>
  <message>
    <source>Clear system environment</source>
349
    <translation type="obsolete">Vyprázdnit prostředí systému</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
350
351
352
  </message>
  <message>
    <source>Build Environment</source>
353
    <translation type="obsolete">Prostředí pro sestavování</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
354
355
356
357
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeBuildSettingsWidget</name>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
358
359
360
361
  <message>
    <source>Run cmake</source>
    <translation>Provést cmake</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
362
363
364
365
  <message>
    <source>Reconfigure project:</source>
    <translation>Nastavit projekt znovu:</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
366
367
368
369
  <message>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation>&amp;Změnit</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
370
371
372
373
  <message>
    <source>Build directory:</source>
    <translation>Adresář pro sestavování:</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeOpenProjectWizard</name>
  <message>
    <source>CMake Wizard</source>
    <translation>Průvodce CMake</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeRunConfigurationWidget</name>
  <message>
    <source>Arguments:</source>
    <translation>Argumenty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select the working directory</source>
390
391
392
393
    <translation type="obsolete">Vybrat pracovní adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Working Directory</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
394
395
396
397
398
399
400
401
    <translation>Vybrat pracovní adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset to default</source>
    <translation>Nastavit znovu výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Working Directory:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
402
403
404
405
    <translation type="obsolete">Pracovní adresář:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Working directory:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
406
407
    <translation>Pracovní adresář:</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
408
409
410
411
412
413
  <message>
    <source>Run in Terminal</source>
    <translation>Spustit v terminálu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Debugger:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
414
    <translation type="obsolete">Ladič:</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
415
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
  <message>
    <source>Run Environment</source>
    <translation>Prováděcí prostředí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base environment for this runconfiguration:</source>
    <translation>Základní prostředí pro toto nastavení spuštění:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clean Environment</source>
    <translation>Smazat prostředí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Environment</source>
    <translation>Prostředí systému</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build Environment</source>
    <translation>Prostředí pro sestavování</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Running executable: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; %2</source>
438
    <translation type="obsolete">Spouští se spustitelný soubor: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; %2</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeRunPage</name>
  <message>
    <source>Please specify the path to the cmake executable. No cmake executable was found in the path.</source>
    <translation>Zadejte, prosím, cestu ke spustitelnému souboru cmake. V cestě nebyl nalezen žádný spustitelný soubor cmake.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> The cmake executable (%1) does not exist.</source>
    <translation> Spustitelný soubor cmake (%1) neexistuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> The path %1 is not a executable.</source>
    <translation>Cesta &apos;%1&apos; není spustitelným souborem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> The path %1 is not a valid cmake.</source>
    <translation>Cesta &apos;%1&apos; není platným cmake.</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
459
460
461
462
463
464
465
466
  <message>
    <source>Arguments:</source>
    <translation>Argumenty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generator:</source>
    <translation>Generátor:</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
467
468
469
470
  <message>
    <source>Run CMake</source>
    <translation>Provést CMake</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
471
472
  <message>
    <source>The directory %1 already contains a cbp file, which is recent enough. You can pass special arguments or change the used tool chain here and rerun CMake. Or simply finish the wizard directly.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
473
    <translation>Adresář %1 již obsahuje dostatečně čerstvý soubor cbp. Můžete tu podat zvláštní argumenty nebo změnit použitou sadu nástrojů a spustit CMake znovu. Také lze průvodce rovnou ukončit.</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
474
475
476
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 does not contain a cbp file. Qt Creator needs to create this file by running CMake. Some projects require command line arguments to the initial CMake call.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
477
    <translation>Adresář %1 neobsahuje žádný soubor cbp. Qt Creator musí tento soubor vytvořit spuštěním cmake. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku.</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
478
479
480
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 contains an outdated .cbp file. Qt Creator needs to update this file by running CMake. If you want to add additional command line arguments, add them below. Note that CMake remembers command line arguments from the previous runs.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
481
    <translation>Adresář %1 obsahuje zastaralý soubor cbp. Qt Creator musí tento soubor obnovit spuštěním cmake. Dodatečné argumenty příkazového řádku lze zadat dole. Všimněte si, že cmake ukládá argumenty příkazového řádku z předchozího spuštění.</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
482
483
484
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 specified in a build-configuration, does not contain a cbp file. Qt Creator needs to recreate this file, by running CMake. Some projects require command line arguments to the initial CMake call. Note that CMake remembers command line arguments from the previous runs.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
485
    <translation>Adresář %1, který byl zadán v nastavení sestavování, neobsahuje soubor cbp. Qt Creator musí soubor vytvořit spuštěním cmake. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku. Všimněte si, že cmake ukládá argumenty příkazového řádku z předchozího spuštění.</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
486
487
488
  </message>
  <message>
    <source>Qt Creator needs to run CMake in the new build directory. Some projects require command line arguments to the initial CMake call.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
489
    <translation>Qt Creator musí spustit cmake v novém adresáři pro sestavování. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku.</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
  </message>
  <message>
    <source>Refreshing cbp file in %1.</source>
    <translation>Soubor cpb ve složce %1 se vytváří znovu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>MinGW Generator (%1)</source>
    <translation>Generátor MinGW (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unix Generator (%1)</source>
    <translation>Generátor Unix (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No generator selected.</source>
    <translation>Nevybrán žádný generátor.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMake exited with errors. Please check CMake output.</source>
    <translation>Cmake skončil s chybou. Prověřte, prosím, výstup cmake.</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
511
512
  <message>
    <source>Arguments</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
513
    <translation type="obsolete">Argumenty</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
514
515
516
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 already contains a cbp file, which is recent enough. You can pass special arguments or change the used toolchain here and rerun cmake. Or simply finish the wizard directly</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
517
    <translation type="obsolete">Adresář %1 již obsahuje soubor cbp, který je dost čerstvý. Můžete tu podat zvláštní argumenty nebo změnit použitý řetěz nástrojů a spustit cmake znovu. Nebo průvodce jednoduše rovnou ukončete</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
518
519
520
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 does not contain a cbp file. Qt Creator needs to create this file by running cmake. Some projects require command line arguments to the initial cmake call.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
521
    <translation type="obsolete">Adresář %1 neobsahuje žádný soubor cbp. Qt Creator musí tento soubor vytvořit vyvoláním cmake. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
522
523
524
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 contains an outdated .cbp file. Qt Creator needs to update this file by running cmake. If you want to add additional command line arguments, add them below. Note that cmake remembers command line arguments from the previous runs.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
525
    <translation type="obsolete">Adresář %1 obsahuje zastaralý soubor cbp. Qt Creator musí tento soubor obnovit vyvoláním cmake. Dodatečné argumenty příkazového řádku lze zadat dole. Všimněte si, že cmake ukládá argumenty příkazového řádku z předchozího vyvolání.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
526
527
528
  </message>
  <message>
    <source>The directory %1 specified in a build-configuration, does not contain a cbp file. Qt Creator needs to recreate this file, by running cmake. Some projects require command line arguments to the initial cmake call. Note that cmake remembers command line arguments from the previous runs.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
529
    <translation type="obsolete">Adresář %1, který byl zadán v nastavení sestavování, neobsahuje soubor cbp. Qt Creator musí soubor vytvořit pomocí vyvolání cmake. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku. Všimněte si, že cmake ukládá argumenty příkazového řádku z předchozího vyvolání.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
530
531
532
  </message>
  <message>
    <source>NMake Generator</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
533
    <translation type="obsolete">Tvůrce NMake</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
534
535
536
  </message>
  <message>
    <source>NMake Generator (%1)</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
537
    <translation>Generátor NMake (%1)</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
538
539
540
  </message>
  <message>
    <source>MinGW Generator</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
541
    <translation type="obsolete">Tvůrce MinGW</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
542
543
544
545
546
547
548
  </message>
  <message>
    <source>No valid cmake executable specified.</source>
    <translation>Nebyl zadán žádný platný spustitelný soubor pro cmake.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Qt Creator needs to run cmake in the new build directory. Some projects require command line arguments to the initial cmake call.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
549
    <translation type="obsolete">Qt Creator musí vyvolat cmake v novém adresáři pro sestavování. U některých projektů jsou k tomu vyžadovány argumenty příkazového řádku.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
550
551
552
553
554
555
556
557
558
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::CMakeSettingsPage</name>
  <message>
    <source>CMake</source>
    <translation>CMake</translation>
  </message>
  <message>
559
560
561
562
    <source>Executable:</source>
    <translation>Spustitelný soubor:</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
563
    <source>CMake executable</source>
564
    <translation type="obsolete">Spustitelný soubor CMake</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
565
566
567
568
569
570
571
572
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::InSourceBuildPage</name>
  <message>
    <source>Qt Creator has detected an &lt;b&gt;in-source-build in %1&lt;/b&gt; which prevents shadow builds. Qt Creator will not allow you to change the build directory. If you want a shadow build, clean your source directory and re-open the project.</source>
    <translation>Bylo zjištěno &lt;b&gt;sestavování ve zdrojovém adresáři v %1&lt;/b&gt;, které zabraňuje stínovým sestavováním. Adresář se sestavováním nelze v Qt Creatoru změnit. Pokud chcete stínové sestavování, vyčistěte, prosím, svůj zdrojový adresář a otevřte projekt znovu ještě jednou.</translation>
  </message>
573
574
575
576
  <message>
    <source>Build Location</source>
    <translation>Umístění sestavování</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::MakeStepConfigWidget</name>
  <message>
    <source>Additional arguments:</source>
    <translation>Dodatečné argumenty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Targets:</source>
    <translation>Cíle:</translation>
  </message>
  <message>
589
590
591
592
    <source>Make</source>
    <comment>CMakeProjectManager::MakeStepConfigWidget display name.</comment>
    <translation>Make</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
593
594
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Unknown tool chain&lt;/b&gt;</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
595
    <translation>&lt;b&gt;Neznámá sada nástrojů&lt;/b&gt;</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
596
  </message>
597
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
598
    <source>&lt;b&gt;Make:&lt;/b&gt; %1 %2</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
599
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Make:&lt;/b&gt; %1 %2</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
600
  </message>
601
602
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Unknown Toolchain&lt;/b&gt;</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
603
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Neznámá sada nástrojů&lt;/b&gt;</translation>
604
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
</context>
<context>
  <name>CMakeProjectManager::Internal::ShadowBuildPage</name>
  <message>
    <source>Please enter the directory in which you want to build your project. </source>
    <translation>Zadejte, prosím, adresář, ve kterém chcete vytvořit svůj projekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please enter the directory in which you want to build your project. Qt Creator recommends to not use the source directory for building. This ensures that the source directory remains clean and enables multiple builds with different settings.</source>
    <translation>Zadejte, prosím, adresář, ve kterém chcete vytvořit svůj projekt.. Doporučuje se, nepoužívat pro vytvoření projektu zdrojový adresář. Tím se zajistí, že zdrojový adresář zůstane volný, a umožní různá sestavení s rozdílnými nastaveními.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build directory:</source>
    <translation>Adresář pro sestavování:</translation>
  </message>
620
621
622
623
  <message>
    <source>Build Location</source>
    <translation>Umístění sestavování</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
</context>
<context>
  <name>CPlusPlus::OverviewModel</name>
  <message>
    <source>&lt;Select Symbol&gt;</source>
    <translation>&lt;Vybrat symbol&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;No Symbols&gt;</source>
    <translation>&lt;Žádné symboly&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CdbOptionsPageWidget</name>
  <message>
    <source>These options take effect at the next start of Qt Creator.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
640
    <translation type="obsolete">Tato nastavení začnou působit při dalším spuštění Qt Creatoru.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
641
642
643
644
  </message>
  <message>
    <source>Cdb</source>
    <extracomment>Placeholder</extracomment>
645
    <translation type="obsolete">Cdb</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
646
647
648
  </message>
  <message>
    <source>Debugger Paths</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
649
    <translation type="obsolete">Cesty k ladícím programům</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
650
651
652
  </message>
  <message>
    <source>Symbol paths:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
653
    <translation type="obsolete">Cesty k symbolům:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
654
655
656
  </message>
  <message>
    <source>Source paths:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
657
    <translation type="obsolete">Cesty ke zdrojovému textu:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
658
659
660
  </message>
  <message>
    <source>Path:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
661
    <translation type="obsolete">Cesta:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
662
663
664
  </message>
  <message>
    <source>Other options</source>
665
    <translation type="obsolete">Jiné volby</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
666
667
668
  </message>
  <message>
    <source>Verbose Symbol Loading</source>
669
    <translation type="obsolete">Mnohomluvné nahrávání symbolu</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
670
671
672
673
  </message>
  <message>
    <source>&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Specify the path to the &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;Debugging Tools for Windows&lt;/a&gt; (%2) here.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Restarting Qt Creator is required for these settings to take effect.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <extracomment>Label text for path configuration. %2 is &quot;x-bit version&quot;.</extracomment>
674
    <translation type="obsolete">&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Zadejte cestu k &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;nástrojům pro ladění Windows&lt;/a&gt; (%2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Změny začnou působit až při dalším spuštění Qt Creatoru.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
675
676
677
  </message>
  <message>
    <source>64-bit version</source>
678
    <translation type="obsolete">64 bitová verze</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
679
680
681
  </message>
  <message>
    <source>32-bit version</source>
682
683
684
685
686
    <translation type="obsolete">32 bitová verze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CDB</source>
    <extracomment>Placeholder</extracomment>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
687
    <translation type="obsolete">CDB</translation>
688
689
690
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
691
    <translation type="obsolete">Jiné volby</translation>
692
693
694
  </message>
  <message>
    <source>Verbose symbol loading</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
695
    <translation type="obsolete">Mnohomluvné nahrávání symbolu</translation>
696
697
698
  </message>
  <message>
    <source>fast loading of debugging helpers</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
699
    <translation type="obsolete">rychlé nahrávání pomocných knihoven pro výstup dat o ladění</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
700
701
702
703
704
705
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChangeSelectionDialog</name>
  <message>
    <source>Repository Location:</source>
706
    <translation type="obsolete">Umístění skladiště:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
707
708
709
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
710
    <translation type="obsolete">Vybrat</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
711
712
713
  </message>
  <message>
    <source>Change:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
714
    <translation type="obsolete">Změna:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
715
  </message>
716
717
  <message>
    <source>Repository location:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
718
    <translation type="obsolete">Umístění skladiště:</translation>
719
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
720
721
722
723
724
725
726
727
728
</context>
<context>
  <name>CodePaster::CodepasterPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Code Pasting</source>
    <translation>&amp;Vkládání kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste Snippet...</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
729
    <translation>Uložit úryvek na...</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
730
731
732
733
734
735
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C,Alt+P</source>
    <translation>Alt+C, Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
736
    <source>Paste Clipboard...</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
737
    <translation>Uložit schránku na...</translation>
738
739
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
740
    <source>Fetch Snippet...</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
741
    <translation>Stáhnout úryvek...</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
742
743
744
745
746
747
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C,Alt+F</source>
    <translation>Alt+C, Alt+F</translation>
  </message>
  <message>
748
    <source>Empty snippet received for &quot;%1&quot;.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
749
    <translation>Přijat prázdný úryvek pro &quot;%1&quot;.</translation>
750
751
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
752
    <source>This protocol supports no listing</source>
753
    <translation type="obsolete">Tento protokol nepodporuje výpisy</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
754
755
756
  </message>
  <message>
    <source>Waiting for items</source>
757
    <translation type="obsolete">Čeká se na data</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
758
759
760
761
762
763
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodePaster::PasteSelectDialog</name>
  <message>
    <source>Paste:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
764
    <translation type="obsolete">Vložit:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
765
766
767
  </message>
  <message>
    <source>Protocol:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
768
    <translation type="obsolete">Protokol:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
769
  </message>
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
  <message>
    <source>Refresh</source>
    <translation>Obnovit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Waiting for items</source>
    <translation>Čeká se na data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This protocol does not support listing</source>
    <translation>Tento protokol nepodporuje výpisy</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
782
783
784
785
786
</context>
<context>
  <name>CodePaster::SettingsPage</name>
  <message>
    <source>Username:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
787
    <translation type="obsolete">Uživatelské jméno:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
788
789
790
  </message>
  <message>
    <source>Copy Paste URL to clipboard</source>
791
    <translation type="obsolete">Kopírovat URL do schránky</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
792
793
794
  </message>
  <message>
    <source>Display Output Pane after sending a post</source>
795
    <translation type="obsolete">Po odeslání ukázat výstupní tabulku</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
796
797
798
799
800
801
802
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Obecné</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CodePaster</source>
803
    <translation type="obsolete">CodePaster</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
804
805
806
  </message>
  <message>
    <source>Default Protocol:</source>
807
    <translation type="obsolete">Výchozí protokol:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
808
809
810
  </message>
  <message>
    <source>Pastebin.ca</source>
811
    <translation type="obsolete">Pastebin.ca</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
812
813
814
  </message>
  <message>
    <source>Pastebin.com</source>
815
    <translation type="obsolete">Pastebin.com</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
816
817
818
  </message>
  <message>
    <source>Code Pasting</source>
819
820
821
822
    <translation type="obsolete">Vkládání kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Output pane after sending a post</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
823
    <translation type="obsolete">Po odeslání ukázat výstupní tabulku</translation>
824
825
826
  </message>
  <message>
    <source>Copy-paste URL to clipboard</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
827
    <translation type="obsolete">Kopírovat URL do schránky</translation>
828
829
830
  </message>
  <message>
    <source>Default protocol:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
831
    <translation type="obsolete">Výchozí protokol:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
832
833
834
835
836
837
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonOptionsPage</name>
  <message>
    <source>User interface</source>
838
    <translation type="obsolete">Uživatelské rozhraní</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
839
840
841
  </message>
  <message>
    <source>Checking this will populate the source file view automatically but might slow down debugger startup considerably.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
842
    <translation type="obsolete">Pohled na zdrojový soubor se automaticky zaktualizuje, ale může dojít k výraznému zpomalení ladícího programu.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
843
844
845
  </message>
  <message>
    <source>Populate source file view automatically</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
846
    <translation type="obsolete">Aktualizovat pohled na zdrojový soubor automaticky</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
847
848
849
850
  </message>
  <message>
    <source>When this option is checked, &apos;Step Into&apos; compresses several steps into one in certain situations, leading to &apos;less noisy&apos; debugging. So will, e.g., the atomic
 reference counting code be skipped, and a single &apos;Step Into&apos; for a signal emission will end up directly in the slot connected to it.</source>
851
    <translation type="obsolete">Tato volba má za následek, že v určitých situacích sloučí &apos;Jednotlivý krok do&apos; více kroků do jednoho, čímž se ladění uspíší. Například se přeskočí kód počítání atomárních odkazů; a jednotlivý &apos;Krok do&apos; pro vyslání signálu skončí přímo v otvoru s ním spojeném.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
852
853
854
  </message>
  <message>
    <source>Skip known frames when stepping</source>
855
    <translation type="obsolete">Přeskočit při provádění jednotlivého kroku známá místa</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
856
857
858
  </message>
  <message>
    <source>Maximal stack depth:</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
859
    <translation type="obsolete">Největší hloubka zásobníku:</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
860
861
862
  </message>
  <message>
    <source>&lt;unlimited&gt;</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
863
    <translation type="obsolete">&lt;neomezená&gt;</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
864
865
866
  </message>
  <message>
    <source>Use alternating row colors in debug views</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
867
    <translation type="obsolete">Používat pro pohledy na ladění střídavých barev řádků</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
868
869
870
  </message>
  <message>
    <source>Enable reverse debugging</source>
871
    <translation type="obsolete">Zapnout obrácené ladění</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
872
873
874
  </message>
  <message>
    <source>Show a message box when receiving a signal</source>
875
    <translation type="obsolete">Při obdržení signálu ukázat okno se zprávami</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
876
877
878
  </message>
  <message>
    <source>Use tooltips in main editor while debugging</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
879
    <translation type="obsolete">Používat v hlavním editoru během ladění nástrojových rad</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
880
  </message>
881
882
  <message>
    <source>Language</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
883
    <translation type="obsolete">Jazyk</translation>
884
885
886
  </message>
  <message>
    <source>Changes the debugger language according to the currently opened file.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
887
    <translation type="obsolete">Změní jazyk ladicího programu podle v současné době otevřeného souboru.</translation>
888
889
890
  </message>
  <message>
    <source>Change debugger language automatically</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
891
    <translation type="obsolete">Automaticky změnit jazyk ladicího programu</translation>
892
893
894
  </message>
  <message>
    <source>GUI Behavior</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
895
    <translation type="obsolete">Chování rozhraní</translation>
896
897
898
  </message>
  <message>
    <source>Register Qt Creator for debugging crashed applications.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
899
    <translation type="obsolete">Zapsat Qt Creator pro ladění spadlých programů.</translation>
900
901
902
  </message>
  <message>
    <source>Use Qt Creator for post-mortem debugging</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
903
    <translation type="obsolete">Použít Qt Creator pro ladění - následný rozbor</translation>
904
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
905
906
  <message>
    <source>Behavior</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
907
    <translation type="obsolete">Chování</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
908
909
910
  </message>
  <message>
    <source>Change the font size in the debugger views when the font size in the main editor changes.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
911
    <translation type="obsolete">Změnit velikost písma v oknech pro ladění, když se velikost písma změní v hlavním editoru.</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
912
913
914
  </message>
  <message>
    <source>Debugger font size follows main editor</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
915
    <translation type="obsolete">Velikost písma ladiče následuje hlavní editor</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
916
917
918
  </message>
  <message>
    <source>Populate the source file view automatically. This might slow down debugger startup considerably.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
919
    <translation type="obsolete">Aktualizovat pohled na zdrojový soubor automaticky. Toto může spuštění ladiče výrazně zpomalit.</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
920
921
922
  </message>
  <message>
    <source>Close temporary buffers on debugger exit</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
923
    <translation type="obsolete">Při ukončení ladění zavřít editory</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
924
925
926
  </message>
  <message>
    <source>Switch to previous mode on debugger exit.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
927
    <translation type="obsolete">Způsobí, že na začátku ladění činný režim bude při ukončení ladění obnoven.</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
928
929
930
  </message>
  <message>
    <source>Switch to previous mode on debugger exit</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
931
    <translation type="obsolete">Na začátku ladění činný režim při ukončení ladění obnovit</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
932
933
934
  </message>
  <message>
    <source>Maximum stack depth:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
935
    <translation type="obsolete">Největší hloubka zásobníku:</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
936
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
937
938
939
940
941
</context>
<context>
  <name>CompletionSettingsPage</name>
  <message>
    <source>Code Completion</source>
942
    <translation type="obsolete">Doplnění kódu</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
943
944
945
  </message>
  <message>
    <source>Do a case-sensitive match for completion items.</source>
946
    <translation type="obsolete">Dávat u návrhů na doplnění pozor na shodu v psaní velkých a malých písmen.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
947
948
949
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Case-sensitive completion</source>
950
    <translation type="obsolete">&amp;Doplnění rozlišující psaní velkých a malých písmen</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
951
952
953
  </message>
  <message>
    <source>Automatically insert (, ) and ; when appropriate.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
954
    <translation type="obsolete">Automaticky vložit (, ) a ; v případech, kdy je to vhodné.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
955
956
957
  </message>
  <message>
    <source>Insert the common prefix of available completion items.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
958
    <translation type="obsolete">Vložit společnou předponu hodících se návrhů na doplnění.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
959
960
961
  </message>
  <message>
    <source>Autocomplete common &amp;prefix</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
962
    <translation type="obsolete">Automaticky doplnit společnou &amp;předponu</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
963
964
965
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatically insert brackets</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
966
    <translation type="obsolete">&amp;Automaticky vložit závorky</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
967
  </message>
968
969
  <message>
    <source>Behavior</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
970
    <translation type="obsolete">Chování</translation>
971
972
973
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Case-sensitivity:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
974
    <translation type="obsolete">&amp;Rozlišování velkých a malých písmen:</translation>
975
976
977
  </message>
  <message>
    <source>Full</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
978
    <translation type="obsolete">Plné</translation>
979
980
981
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
982
    <translation type="obsolete">Žádné</translation>
983
984
985
  </message>
  <message>
    <source>First Letter</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
986
    <translation type="obsolete">První písmeno</translation>
987
988
989
  </message>
  <message>
    <source>Insert &amp;space after function name</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
990
    <translation type="obsolete">Vložit &amp;mezeru po názvu funkce</translation>
991
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
992
993
  <message>
    <source>Activate completion:</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
994
    <translation type="obsolete">Zapnout doplňování kódu:</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
995
996
997
  </message>
  <message>
    <source>Manually</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
998
    <translation type="obsolete">Ruční</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
999
1000
1001
  </message>
  <message>
    <source>When Triggered</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1002
    <translation type="obsolete">Na žádost</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1003
1004
1005
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1006
    <translation type="obsolete">Vždy</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1007
1008
1009
  </message>
  <message>
    <source>Automatically insert brackets and semicolons when appropriate.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1010
1011
1012
1013
    <translation type="obsolete">Automaticky vkládat závorky a středníky na odpovídající místa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically insert semicolons and closing brackets, parentheses, curly braces, and quotes when appropriate.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1014
    <translation type="obsolete">Automaticky vkládat středníky a uzavírající závorky, kulaté závorky, složené závorky a uvozovky, když je to vhodné.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1015
1016
1017
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatically insert matching characters</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1018
    <translation type="obsolete">&amp;Automaticky vložit odpovídající znaky</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1019
1020
1021
  </message>
  <message>
    <source>When typing a matching character and there is a text selection, instead of removing the selection, surround it with the corresponding characters.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1022
    <translation type="obsolete">Při psaní odpovídajícího znaku, a když je vybrán text, místo odstranění výběru tento ohraničit příslušnými znaky.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1023
1024
1025
  </message>
  <message>
    <source>Surround &amp;text selections</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1026
    <translation type="obsolete">Ohraničit výběry &amp;textů</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1027
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
</context>
<context>
  <name>ContentWindow</name>
  <message>
    <source>Open Link</source>
    <translation>Otevřít adresu odkazu</translation>
  </message>
  <message>
1036
1037
1038
1039
    <source>Open Link as New Page</source>
    <translation>Otevřít odkaz jako novou stránku</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1040
    <source>Open Link in New Tab</source>
1041
    <translation type="obsolete">Otevřít odkaz v nové kartě</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core::BaseFileWizard</name>
  <message>
    <source>File Generation Failure</source>
    <translation>Chyba při vytváření souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Existing files</source>
    <translation>Stávající soubory</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1054
1055
1056
1057
  <message>
    <source> [folder]</source>
    <translation> [složka]</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1058
1059
  <message>
    <source>Unable to create the directory %1.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1060
    <translation type="obsolete">Adresář %1 nelze vytvořit.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1061
1062
1063
  </message>
  <message>
    <source>Unable to open %1 for writing: %2</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1064
    <translation type="obsolete">Soubor %1 nelze otevřít pro zápis: %2</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1065
1066
1067
  </message>
  <message>
    <source>Error while writing to %1: %2</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1068
    <translation type="obsolete">Chyba při zápisu do %1: %2</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open an editor for &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Pro soubor &apos;%1&apos; se nepodařilo otevřít editor.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> [read only]</source>
    <translation> [pouze pro čtení]</translation>
  </message>
  <message>
    <source> [directory]</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1080
    <translation type="obsolete"> [adresář]</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
  </message>
  <message>
    <source> [symbolic link]</source>
    <translation> [symbolický odkaz]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The project directory %1 contains files which cannot be overwritten:
%2.</source>
    <translation>Projektový adresář %1 obsahuje soubory, které nelze přepsat:
%2.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following files already exist in the directory %1:
%2.
Would you like to overwrite them?</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1096
    <translation type="obsolete">Následující soubory již existují v adresáři %1:
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
%2.
Chcete je nechat přepsat?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core::EditorManager</name>
  <message>
    <source>Revert to Saved</source>
    <translation>Vrátit se k uloženému</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close All</source>
    <translation>Zavřít vše</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close Others</source>
    <translation>Zavřít jiné</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open in External Editor</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1121
    <translation type="obsolete">Otevřít ve vnějším editoru</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
  </message>
  <message>
    <source>Revert File to Saved</source>
    <translation>Vrátit se v souboru k uloženému stavu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+W</source>
    <translation>Ctrl+W</translation>
  </message>
  <message>
1132
1133
1134
1135
    <source>Ctrl+F4</source>
    <translation>Ctrl+F4</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
    <source>Ctrl+Shift+W</source>
    <translation>Ctrl+Shift+W</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Tab</source>
    <translation>Alt+Tab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Tab</source>
    <translation>Ctrl+Tab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Shift+Tab</source>
    <translation>Alt+Shift+Tab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+Tab</source>
    <translation>Ctrl+Shift+Tab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Alt+Left</source>
    <translation>Ctrl+Alt+Left</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Left</source>
    <translation>Alt+Left</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Alt+Right</source>
    <translation>Ctrl+Alt+Right</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Right</source>
    <translation>Alt+Right</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation>Rozdělit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Side by Side</source>
    <translation>Rozdělit jedno vedle druhého</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove Current Split</source>
    <translation>Odstranit nynější rozdělení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove All Splits</source>
    <translation>Odstranit všechna rozdělení</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced</source>
    <translation>&amp;Pokročilé</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full path of the current document including file name.</source>
    <translation>Úplná cesta nynějšího dokumentu včetně názvu souboru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full path of the current document excluding file name.</source>
    <translation>Úplná cesta nynějšího dokumentu vyjma názvu souboru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-coordinate of the current editor&apos;s upper left corner, relative to screen.</source>
    <translation>Souřadnice x levého, horního rohu nynějšího editoru, poměrně k obrazovce.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-coordinate of the current editor&apos;s upper left corner, relative to screen.</source>
    <translation>Souřadnice y levého, horního rohu nynějšího editoru, poměrně k obrazovce.</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
  <message>
    <source>Close &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Zavřít &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close Editor</source>
    <translation>Zavřít editor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close All Except &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Zavřít vše až na &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close Other Editors</source>
    <translation>Zavřít ostatní editory</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
  <message>
    <source>File Error</source>
    <translation>Chyba souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot Open File</source>
    <translation>Nelze otevřít soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open the file for editing with SCC.</source>
    <translation>Soubor se nepodařilo s pomocí správy verzí udělat zapisovatelný (otevřít pro úpravy).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot Set Permissions</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1237
    <translation>Chyba při nastavení oprávnění pro přístup k souboru</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1238
1239
1240
1241
1242
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set permissions to writable.</source>
    <translation>Soubor se nepodařilo udělat zapisovatelný.</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1243
1244
1245
1246
  <message>
    <source>Cannot open the file for editing with VCS.</source>
    <translation>Soubor se nepodařilo s pomocí správy verzí udělat zapisovatelný (otevřít pro úpravy).</translation>
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1247
1248
1249
1250
  <message>
    <source>Qt Creator</source>
    <translation>Qt Creator</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; This file was not opened in %1 yet.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Varování:&lt;/b&gt; Tento soubor ještě nebyl otevřen v %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1259
1260
1261
1262
  <message>
    <source>Make Writable</source>
    <translation>Udělat zapisovatelným</translation>
  </message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1263
  <message>
1264
1265
1266
1267
    <source>Save %1 &amp;As...</source>
    <translation>Uložit %1 &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1268
    <source>Goto Other Split</source>
1269
    <translation type="obsolete">Jít na jiné rozdělení</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1270
1271
1272
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Advanced</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1273
    <translation type="obsolete">&amp;Další</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1274
1275
1276
  </message>
  <message>
    <source>Alt+V,Alt+I</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1277
    <translation type="obsolete">Alt+V, Alt+I</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
  </message>
  <message>
    <source>Opening File</source>
    <translation>Otevírá se soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open file %1!</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1285
    <translation type="obsolete">Soubor &apos;%1&apos; nelze otevřít!</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1286
1287
1288
  </message>
  <message>
    <source>Open File</source>
1289
    <translation type="obsolete">Otevřít soubor</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1290
1291
1292
  </message>
  <message>
    <source>File is Read Only</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1293
    <translation type="obsolete">Soubor je pouze pro čtení</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1294
1295
1296
  </message>
  <message>
    <source>The file %1 is read only.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1297
    <translation type="obsolete">Soubor %1 je pouze pro čtení.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1298
1299
1300
  </message>
  <message>
    <source>Open with VCS (%1)</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1301
    <translation type="obsolete">Otevřít s pomocí systému na ověřování verzí (VCS) (%1)</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1302
1303
1304
  </message>
  <message>
    <source>Save as ...</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1305
    <translation type="obsolete">Uložit jako...</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1306
1307
1308
  </message>
  <message>
    <source>Failed!</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1309
    <translation type="obsolete">Chyba!</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1310
1311
1312
  </message>
  <message>
    <source>Could not open the file for editing with SCC.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1313
    <translation type="obsolete">Soubor se nepodařilo udělat zapisovatelný s pomocí správy verzí.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1314
1315
1316
  </message>
  <message>
    <source>Could not set permissions to writable.</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1317
    <translation type="obsolete">Nepodařilo se nastavit oprávnění k souboru tak, aby byl zapisovatelý.</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You are changing a read-only file.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Upozornění:&lt;/b&gt; Chystáte se změnit soubor, který je pouze pro čtení.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make writable</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1325
    <translation type="obsolete">Udělat zapisovatelným</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1326
1327
1328
  </message>
  <message>
    <source>Next Open Document in History</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1329
    <translation>Další otevřený dokument na seznamu</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1330
1331
1332
  </message>
  <message>
    <source>Previous Open Document in History</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1333
    <translation>Předchozí otevřený dokument na seznamu</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
  </message>
  <message>
    <source>Go Back</source>
    <translation>Jít zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go Forward</source>
    <translation>Jít dopředu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+E</source>
    <translation>Meta+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+E</source>
    <translation>Ctrl+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1,2</source>
    <translation>%1,2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1,3</source>
    <translation>%1,3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1,0</source>
    <translation>%1,0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1,1</source>
    <translation>%1,1</translation>
  </message>
  <message>
1368
1369
1370
1371
    <source>Go to Next Split</source>
    <translation>Jít na další rozdělení</translation>
  </message>
  <message>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1372
1373
1374
1375
1376
    <source>%1,o</source>
    <translation>%1,o</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1377
    <translation type="obsolete">Všechny soubory (*)</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1378
1379
1380
  </message>
  <message>
    <source>Save %1 As...</source>
1381
    <translation type="obsolete">Uložit &apos;%1&apos; jako...</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save %1</source>
    <translation>&amp;Uložit %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Revert %1 to Saved</source>
    <translation>Vrátit %1 k uloženému</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close %1</source>
    <translation>Zavřít %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close All Except %1</source>
    <translation>Zavřít vše až na %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You will lose your current changes if you proceed reverting %1.</source>
    <translation>Pokud provedete vrácení %1 zpět k uloženému stavu, budou ztraceny vaše nynější změny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proceed</source>
    <translation>Pokračovat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;table border=1 cellspacing=0 cellpadding=3&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Variable&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Expands to&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%f&lt;/td&gt;&lt;td&gt;file name&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%l&lt;/td&gt;&lt;td&gt;current line number&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%c&lt;/td&gt;&lt;td&gt;current column number&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%x&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s x position on screen&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%y&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s y position on screen&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%w&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s width in pixels&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%h&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s height in pixels&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%W&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s width in characters&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;editor&apos;s height in characters&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1413
    <translation type="obsolete">&lt;table border=1 cellspacing=0 cellpadding=3&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Proměnná&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Rozšiřuje se k&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%f&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Název souboru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%l&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Číslo řádku&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%c&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Číslo sloupce&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%x&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Xová souřadnice polohy editoru na obrazovce&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%y&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Yová souřadnice polohy editoru na obrazovce&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%w&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Šířka editoru v pixelech&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%h&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Výška editoru v pixelech&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%W&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Šířka editoru ve znacích&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Výška editoru ve znacích&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1414
1415
1416
1417
1418
1419
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core::FileManager</name>
  <message>
    <source>Cannot save file</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1420
    <translation type="obsolete">Soubor nelze uložit</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1421
1422
1423
  </message>
  <message>
    <source>Cannot save changes to &apos;%1&apos;. Do you want to continue and lose your changes?</source>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1424
1425
1426
1427
    <translation type="obsolete">Změny nelze uložit do souboru &apos;%1&apos;. Chcete přesto pokračovat a ztratit své změny?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Error</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1428
    <translation type="obsolete">Chyba souboru</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1429
1430
1431
  </message>
  <message>
    <source>Overwrite?</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1432
    <translation type="obsolete">Přepsat?</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1433
1434
1435
  </message>
  <message>
    <source>An item named &apos;%1&apos; already exists at this location. Do you want to overwrite it?</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1436
    <translation type="obsolete">V tomto umístění již existuje soubor s názvem &apos;%1&apos;. Chcete jej přepsat?</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1437
1438
1439
  </message>
  <message>
    <source>Save File As</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1440
    <translation type="obsolete">Uložit soubor jako</translation>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1441
  </message>
1442
1443
  <message>
    <source>Open File</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1444
    <translation type="obsolete">Otevřít soubor</translation>
1445
  </message>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1446
1447
  <message>
    <source>File is Read Only</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1448
    <translation type="obsolete">Soubor je pouze pro čtení</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1449
1450
1451
  </message>
  <message>
    <source>The file &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; is read only.</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1452
    <translation type="obsolete">Soubor &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; je pouze pro čtení.</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1453
1454
1455
  </message>
  <message>
    <source>Open with VCS (%1)</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1456
    <translation type="obsolete">Otevřít s pomocí systému na řízení verzí (VCS) (%1)</translation>
Oswald Buddenhagen's avatar
Oswald Buddenhagen committed
1457
1458
1459
  </message>
  <message>
    <source>Make writable</source>
Pavel Fric's avatar
Pavel Fric committed
1460
    <translation type="obsolete">Udělat zapisovatelným</translation>