Commit fb3b01d8 authored by Sergio Ahumada's avatar Sergio Ahumada Committed by Kai Koehne
Browse files

Replace com.nokia.qtcreator with org.qt-project.qtcreatorTask-number: QTCREATORBUG-8189
Change-Id: I1c882f55eed901620ef4944bf1789645b7cff34a
Reviewed-by: default avatarKai Koehne <kai.koehne@digia.com>
parent 56582e8c
......@@ -52,7 +52,7 @@ include(qt-defines.qdocconf)
qhp.projects = QtCreatorDev
qhp.QtCreatorDev.file = qtcreator-dev.qhp
qhp.QtCreatorDev.namespace = com.nokia.qtcreator.developer.$QTC_VERSION_TAG
qhp.QtCreatorDev.namespace = org.qt-project.qtcreator.developer.$QTC_VERSION_TAG
qhp.QtCreatorDev.virtualFolder = doc
qhp.QtCreatorDev.indexTitle = Extending Qt Creator Manual
qhp.QtCreatorDev.filterAttributes = qtcreator $QTC_VERSION
......
......@@ -17,7 +17,7 @@ sources.fileextensions = "*.qdoc"
qhp.projects = QtCreator
qhp.QtCreator.file = qtcreator.qhp
qhp.QtCreator.namespace = com.nokia.qtcreator.$QTC_VERSION_TAG
qhp.QtCreator.namespace = org.qt-project.qtcreator.$QTC_VERSION_TAG
qhp.QtCreator.virtualFolder = doc
qhp.QtCreator.indexTitle = Qt Creator Manual $QTC_VERSION
qhp.QtCreator.filterAttributes = qtcreator $QTC_VERSION
......
......@@ -843,7 +843,7 @@ DOCSET_FEEDNAME = "Qt Creator API"
# reverse domain-name style string, e.g. com.mycompany.MyDocSet. Doxygen
# will append .docset to the name.
DOCSET_BUNDLE_ID = com.nokia.qt-creator
DOCSET_BUNDLE_ID = org.qt-project.qt-creator
# If the GENERATE_HTMLHELP tag is set to YES, additional index files
# will be generated that can be used as input for tools like the
......@@ -906,7 +906,7 @@ QCH_FILE = ../qch/qt-creator-api.qch
# Qt Help Project output. For more information please see
# http://doc.trolltech.com/qthelpproject.html#namespace
QHP_NAMESPACE = com.nokia.qtcreator.1382
QHP_NAMESPACE = org.qt-project.qtcreator.1382
# The QHP_VIRTUAL_FOLDER tag specifies the namespace to use when generating
# Qt Help Project output. For more information please see
......
......@@ -18,7 +18,7 @@ Alternatively, this plugin may be used under the terms of the GNU Lesser General
<key>CFBundleExecutable</key>
<string>@EXECUTABLE@</string>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>com.nokia.qtcreator.qmldump</string>
<string>org.qt-project.qtcreator.qmldump</string>
<key>CFBundleVersion</key>
<string>$$QTCREATOR_VERSION</string>
<key>CFBundleShortVersionString</key>
......
......@@ -18,7 +18,7 @@ Alternatively, this plugin may be used under the terms of the GNU Lesser General
<key>CFBundleExecutable</key>
<string>@EXECUTABLE@</string>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>com.nokia.qtcreator.qml2puppet</string>
<string>org.qt-project.qtcreator.qml2puppet</string>
<key>CFBundleVersion</key>
<string>$$QTCREATOR_VERSION</string>
<key>CFBundleShortVersionString</key>
......
......@@ -18,7 +18,7 @@ Alternatively, this plugin may be used under the terms of the GNU Lesser General
<key>CFBundleExecutable</key>
<string>@EXECUTABLE@</string>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>com.nokia.qtcreator.qmlpuppet</string>
<string>org.qt-project.qtcreator.qmlpuppet</string>
<key>CFBundleVersion</key>
<string>$$QTCREATOR_VERSION</string>
<key>CFBundleShortVersionString</key>
......
......@@ -11668,8 +11668,8 @@ se projektu &apos;%2&apos; nepodařilo přidat.</translation>
<translation type="obsolete">Smazat sezení</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;Co je to sezení?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;Co je to sezení?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Switch to session</source>
......@@ -11696,8 +11696,8 @@ se projektu &apos;%2&apos; nepodařilo přidat.</translation>
<translation>&amp;Přepnout na sezení</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;Co je sezení?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;Co je sezení?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>New session name</source>
......@@ -17692,12 +17692,12 @@ Toho se dosáhne vložením této zkratky v zadávacím poli vyhledávače, nás
<translation type="obsolete">Pokud do svého projektu přidáte vnější knihovny, Qt Creator automaticky nabídné zvýrazňování skladby a doplňování kódu.</translation>
</message>
<message>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Můžete přidat vlastní kroky při vytváření programu v &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;Nastavení sestavování&lt;/a&gt;.</translation>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Můžete přidat vlastní kroky při vytváření programu v &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;Nastavení sestavování&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-dependencies.html&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Do jednoho sezení můžete přidat &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-dependencies.html&quot;&gt;závislosti&lt;/a&gt; mezi projekty.</translation>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-dependencies.html&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Do jednoho sezení můžete přidat &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-dependencies.html&quot;&gt;závislosti&lt;/a&gt; mezi projekty.</translation>
</message>
<message>
<source>You can switch between Qt Creator&apos;s modes using &lt;tt&gt;Ctrl+number&lt;/tt&gt;:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 - Welcome&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 - Edit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 - Debug&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 - Projects&lt;/li&gt;&lt;li&gt;5 - Help&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;6 - Output&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
......@@ -17712,8 +17712,8 @@ Toho se dosáhne vložením této zkratky v zadávacím poli vyhledávače, nás
<translation type="obsolete">Funkci &lt;tt&gt;Najít&lt;/tt&gt; si můžete pěkně vyladit tím, že vyberete &amp;quot;Celá slova&amp;quot; nebo &amp;quot;Rozlišující velká a malá písmena&amp;quot;. Jednoduše klepněte na ikony po pravé straně zadávacího pole.</translation>
</message>
<message>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Pokud přidáte&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;vnější knihovny&lt;/a&gt;, Qt Creator automaticky nabídne zvýrazňování skladby a doplnění kódu.</translation>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Pokud přidáte&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;vnější knihovny&lt;/a&gt;, Qt Creator automaticky nabídne zvýrazňování skladby a doplnění kódu.</translation>
</message>
<message>
<source>The code completion is CamelCase-aware. For example, to complete &lt;tt&gt;namespaceUri&lt;/tt&gt; you can just type &lt;tt&gt;nU&lt;/tt&gt; and hit &lt;tt&gt;Ctrl+Space&lt;/tt&gt;.</source>
......@@ -17736,24 +17736,24 @@ Toho se dosáhne vložením této zkratky v zadávacím poli vyhledávače, nás
<translation type="obsolete">Můžete přepínat mezi výstupními tabulkami stisknutím &lt;tt&gt;%1+n&lt;/tt&gt;, přičemž n je číslem, které se nalézá na tlačítkách při dolním okraji okna: &lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 - Potíže se sestavováním&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 - Výsledky hledání&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 - Výstup aplikace&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 - Výstup sestavení&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Pomocí &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;pruhu s vyhledávačem&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;) můžete rychle vyhledávat postupy, třídy, nápovědu a další věci.</translation>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Pomocí &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;pruhu s vyhledávačem&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;) můžete rychle vyhledávat postupy, třídy, nápovědu a další věci.</translation>
</message>
<message>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Můžete přidat vlastní kroky při vytvoření v &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;Nastavení sestavování&lt;/a&gt;.</translation>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Můžete přidat vlastní kroky při vytvoření v &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;Nastavení sestavování&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Do jednoho sezení můžete přidat &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;závislosti&lt;/a&gt; mezi projekty.</translation>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Do jednoho sezení můžete přidat &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;závislosti&lt;/a&gt; mezi projekty.</translation>
</message>
<message>
<source>You can set the preferred editor encoding for every project in &lt;tt&gt;Projects -&gt; Editor Settings -&gt; Default Encoding&lt;/tt&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Můžete nastavit upřednostňované kódování editoru u každého projektu v &lt;tt&gt;Projekty -&gt; Nastavení editoru -&gt; Výchozí kódování&lt;/tt&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce, CVS and Git.</source>
<translation type="obsolete">Qt Creator můžete používat s celou řadou &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;systémů určených pro správu verzí&lt;/a&gt;, jakými jsou Subversion, Perforce, CVS a Git.</translation>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce, CVS and Git.</source>
<translation type="obsolete">Qt Creator můžete používat s celou řadou &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;systémů určených pro správu verzí&lt;/a&gt;, jakými jsou Subversion, Perforce, CVS a Git.</translation>
</message>
<message>
<source>In the editor, &lt;tt&gt;F2&lt;/tt&gt; follows symbol definition, &lt;tt&gt;Shift+F2&lt;/tt&gt; toggles declaration and definition while &lt;tt&gt;F4&lt;/tt&gt; toggles header file and source file.</source>
......@@ -32493,8 +32493,8 @@ Při plné simulaci mezipaměti budou zapnuta další počítadla událostí:
<translation type="obsolete">Přípojka pro ladič:</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;Jaké jsou předpoklady?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;Jaké jsou předpoklady?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -49452,8 +49452,8 @@ Nainstalujte, prosím, alespoň jedno SDK.</translation>
<translation>Port pro ladič:</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;Jaké jsou předpoklady?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;Jaké jsou předpoklady?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Enable Debugging of Subprocesses</source>
......@@ -7773,8 +7773,8 @@ konnte dem Projekt &apos;%2&apos; nicht hinzugefügt werden.</translation>
<translation>Sitzung umbenennen</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;Was ist eine Sitzung?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;Was ist eine Sitzung?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically restore the last session when Qt Creator is started.</source>
......@@ -27524,8 +27524,8 @@ references to elements in other files, loops, etc.)</source>
<translation>Port für Debugger:</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;Was sind die Voraussetzungen?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;Was sind die Voraussetzungen?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Enable Debugging of Subprocesses</source>
......@@ -2121,16 +2121,16 @@ Would you like to overwrite them?</source>
<translation type="obsolete">Puede alternar entre paneles de salida tecleando &lt;tt&gt;%1+n&lt;/tt&gt;, donde n es el número indicado en los botones situados en la parte inferior de la ventana:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 - Construcción&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 - Resultado de búsquedas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 - Salida de aplicación&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 - Salida del compilador&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Puede buscar fácilmente métodos, clases, ayuda y más usando la &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Barra Localizadora&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;).</translation>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Puede buscar fácilmente métodos, clases, ayuda y más usando la &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Barra Localizadora&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;).</translation>
</message>
<message>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Puede añadir etapas de construcción personalizadas en los &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;Ajustes de construcción&lt;/a&gt;.</translation>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Puede añadir etapas de construcción personalizadas en los &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;Ajustes de construcción&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Durante una sesión, puede añadir &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencias&lt;/a&gt; entre proyectos.</translation>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Durante una sesión, puede añadir &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencias&lt;/a&gt; entre proyectos.</translation>
</message>
<message>
<source>You can set the preferred editor encoding for every project in &lt;tt&gt;Projects -&gt; Editor Settings -&gt; Default Encoding&lt;/tt&gt;.</source>
......@@ -2141,8 +2141,8 @@ Would you like to overwrite them?</source>
<translation type="obsolete">Puede modificar el binario a ser ejecutado cuando se presione el botón &lt;tt&gt;Ejecutar&lt;/tt&gt;: Añada &lt;tt&gt;Ejecutable personalizado&lt;/tt&gt; con un click en el botón &lt;tt&gt;+&lt;/tt&gt; en &lt;tt&gt;Proyectos -&gt; Ajustes de ejecución -&gt; Ajuste de ejecución&lt;/tt&gt; y luego seleccionando el nuevo objetivo en el combo box.</translation>
</message>
<message>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce and Git.</source>
<translation type="obsolete">Puede usar Qt Creator con varios &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;sistemas de control de versiones/revisiones&lt;/a&gt; como Subversion, Perforce y Git.</translation>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce and Git.</source>
<translation type="obsolete">Puede usar Qt Creator con varios &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;sistemas de control de versiones/revisiones&lt;/a&gt; como Subversion, Perforce y Git.</translation>
</message>
<message>
<source>In the editor, &lt;tt&gt;F2&lt;/tt&gt; toggles declaration and definition while &lt;tt&gt;F4&lt;/tt&gt; toggles header file and source file.</source>
......@@ -2161,8 +2161,8 @@ Would you like to overwrite them?</source>
<translation type="obsolete">Puede personalizar la función &lt;tt&gt;Buscar&lt;/tt&gt; seleccionando &amp;quot;Palabras completas solamente&amp;quot; o &amp;quot;Distinguir MAYÚS/minús&amp;quot;. Solo tiene que hacer clic en los íconos situados a la derecha del componente de edición de texto.</translation>
</message>
<message>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Si agrega &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;librerías externas&lt;/a&gt;, Qt Creator le ofrecerá automáticamente realce de sintaxis y autocompletado de código.</translation>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Si agrega &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;librerías externas&lt;/a&gt;, Qt Creator le ofrecerá automáticamente realce de sintaxis y autocompletado de código.</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -9243,8 +9243,8 @@ Nombre base de librería: %1</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;¿Qué es una sesión?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;¿Qué es una sesión?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -14565,8 +14565,8 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="unfinished">Si agrega &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;librerías externas&lt;/a&gt;, Qt Creator le ofrecerá automáticamente realce de sintaxis y autocompletado de código.</translation>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="unfinished">Si agrega &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;librerías externas&lt;/a&gt;, Qt Creator le ofrecerá automáticamente realce de sintaxis y autocompletado de código.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
......@@ -14596,18 +14596,18 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</source>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="unfinished">Puede añadir etapas de construcción personalizadas en los &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;Ajustes de construcción&lt;/a&gt;.</translation>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="unfinished">Puede añadir etapas de construcción personalizadas en los &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;Ajustes de construcción&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="unfinished">Durante una sesión, puede añadir &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencias&lt;/a&gt; entre proyectos.</translation>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="unfinished">Durante una sesión, puede añadir &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencias&lt;/a&gt; entre proyectos.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
......@@ -14621,7 +14621,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce, CVS and Git.</source>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce, CVS and Git.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
......
......@@ -2564,8 +2564,8 @@ Voulez vous les écraser ?</translation>
<translation type="obsolete">Vous pouvez affiner les résultats de la fonction recherche en sélectionnant &amp;quot;Mots complets&amp;quot; ou &amp;quot;Sensible à la casse&amp;quot;. Cliquez simplement sur les icônes sur le bord droit du champ de recherche.</translation>
</message>
<message>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Si vous ajoutez &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;des bibliothèques externes&lt;/a&gt;, Qt Creator proposera automatiquement la coloration syntaxique et l&apos;auto-complétion du code.</translation>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Si vous ajoutez &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;des bibliothèques externes&lt;/a&gt;, Qt Creator proposera automatiquement la coloration syntaxique et l&apos;auto-complétion du code.</translation>
</message>
<message>
<source>The code completion is CamelCase-aware. For example, to complete &lt;tt&gt;namespaceUri&lt;/tt&gt; you can just type &lt;tt&gt;nU&lt;/tt&gt; and hit &lt;tt&gt;Ctrl+Space&lt;/tt&gt;.</source>
......@@ -12882,8 +12882,8 @@ francis : voila une nouvelle suggestion :)</translatorcomment>
<translation type="obsolete">Supprimer la session</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;Qu&apos;est ce qu&apos;une session ?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;Qu&apos;est ce qu&apos;une session ?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
......@@ -12914,8 +12914,8 @@ francis : voila une nouvelle suggestion :)</translatorcomment>
<translation>Renommer la session</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;Qu&apos;est-ce qu&apos;une session?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-managing-sessions.html&quot;&gt;Qu&apos;est-ce qu&apos;une session?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically restore the last session when Qt Creator is started.</source>
......@@ -19805,12 +19805,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation type="obsolete">Vous pouvez passer d&apos;un panneau de sortie à l&apos;autre avec les touches &lt;tt&gt;%1+n&lt;/tt&gt; où n est le numéro qui apparaît sur les boutons en dessous de la fenêtre : &lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 - Problèmes de compilation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 - Résultat de la recherche&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 - Sortie de l&apos;application&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 - Sortie de compilation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-editor-locator.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Vous pouvez rapidement rechercher des méthodes, classes, de l&apos;aide et plus à l&apos;aide du &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Localisateur&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</translation>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-editor-locator.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Vous pouvez rapidement rechercher des méthodes, classes, de l&apos;aide et plus à l&apos;aide du &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Localisateur&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</translation>
</message>
<message>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-dependencies.html&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Dans une session, vous pouvez ajouter &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-dependencies.html&quot;&gt;des dépendances&lt;/a&gt; entre les projets.</translation>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-dependencies.html&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Dans une session, vous pouvez ajouter &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-dependencies.html&quot;&gt;des dépendances&lt;/a&gt; entre les projets.</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;Details...&lt;/a&gt;</source>
......@@ -19825,12 +19825,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation type="obsolete">Vous pouvez basculer entre les modes de Qt Creator en utilisant &lt;tt&gt;Ctrl+chiffre&lt;/tt&gt;:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 - Accueil&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 - Editer&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 - Design&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 - Deboguer&lt;/li&gt;&lt;li&gt;5 - Projets&lt;/li&gt;&lt;li&gt;6 - Aide&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Vous pouvez ajouter vos propre étapes de compilation dans les &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;paramètres de compilation&lt;/a&gt;.</translation>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Vous pouvez ajouter vos propre étapes de compilation dans les &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;paramètres de compilation&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Dans une session, vous pouvez ajouter des &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;dépendances&lt;/a&gt; entre des projets.</translation>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Dans une session, vous pouvez ajouter des &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;dépendances&lt;/a&gt; entre des projets.</translation>
</message>
<message>
<source>You can switch between Qt Creator&apos;s modes using &lt;tt&gt;Ctrl+number&lt;/tt&gt;:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 - Welcome&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 - Edit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 - Debug&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 - Projects&lt;/li&gt;&lt;li&gt;5 - Help&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;6 - Output&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
......@@ -19845,8 +19845,8 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation type="obsolete">Vous pouvez affiner les résultats de la fonction recherche en sélectionnant &amp;quot;Mots complets&amp;quot; ou &amp;quot;Sensible à la casse&amp;quot;. Cliquez simplement sur les icônes sur le bord droit du champ de recherche.</translation>
</message>
<message>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Si vous ajoutez &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;des bibliothèques externes&lt;/a&gt;, Qt Creator proposera automatiquement la coloration syntaxique et l&apos;auto-complétion du code.</translation>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Si vous ajoutez &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;des bibliothèques externes&lt;/a&gt;, Qt Creator proposera automatiquement la coloration syntaxique et l&apos;auto-complétion du code.</translation>
</message>
<message>
<source>The code completion is CamelCase-aware. For example, to complete &lt;tt&gt;namespaceUri&lt;/tt&gt; you can just type &lt;tt&gt;nU&lt;/tt&gt; and hit &lt;tt&gt;Ctrl+Space&lt;/tt&gt;.</source>
......@@ -19869,16 +19869,16 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation type="obsolete">Vous pouvez passer d&apos;un panneau de sortie à l&apos;autre avec les touches &lt;tt&gt;%1+x&lt;/tt&gt; où x est le numéro qui apparaît sur les boutons en dessous de la fenêtre : &lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 - Problèmes de compilation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 - Résultat de la recherche&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 - Sortie de l&apos;application&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 - Sortie de compilation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Vous pouvez rapidement rechercher des méthodes, classes, de l&apos;aide et plus à l&apos;aide du &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Localisateur&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</translation>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Vous pouvez rapidement rechercher des méthodes, classes, de l&apos;aide et plus à l&apos;aide du &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Localisateur&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</translation>
</message>
<message>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Vous pouvez ajouter vos propre étapes de compilation dans les &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;paramètres de compilation&lt;/a&gt;.</translation>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Vous pouvez ajouter vos propre étapes de compilation dans les &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;paramètres de compilation&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Dans une session, vous pouvez ajouter des &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dépendances&lt;/a&gt; entre des projets.</translation>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Dans une session, vous pouvez ajouter des &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dépendances&lt;/a&gt; entre des projets.</translation>
</message>
<message>
<source>You can set the preferred editor encoding for every project in &lt;tt&gt;Projects -&gt; Editor Settings -&gt; Default Encoding&lt;/tt&gt;.</source>
......@@ -19893,8 +19893,8 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation type="obsolete">Vous pouvez modifier le binaire qui sera exécuté lorsque vous appuyez sur le bouton &lt;tt&gt;Lancer&lt;/tt&gt; : Ajoutez un &lt;tt&gt;exécutable personnalisé&lt;/tt&gt; en cliquant sur le bouton &lt;tt&gt;+&lt;/tt&gt; dans &lt;tt&gt;Projets -&gt; Paramètres d&apos;exécutions -&gt; Configuration d&apos;exécution&lt;/tt&gt; et sélectionnez une nouvelle cible dans le menu déroulant.</translation>
</message>
<message>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce, CVS and Git.</source>
<translation type="obsolete">Vous pouvez utiliser Qt Creator conjointement avec de nombreux &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;systèmes de gestion de version&lt;/a&gt; tel que Subversion, Perforce, CVS et Git.</translation>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce, CVS and Git.</source>
<translation type="obsolete">Vous pouvez utiliser Qt Creator conjointement avec de nombreux &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;systèmes de gestion de version&lt;/a&gt; tel que Subversion, Perforce, CVS et Git.</translation>
</message>
<message>
<source>In the editor, &lt;tt&gt;F2&lt;/tt&gt; toggles declaration and definition while &lt;tt&gt;F4&lt;/tt&gt; toggles header file and source file.</source>
......@@ -31369,8 +31369,8 @@ Preselects Qt for Simulator and mobile targets if available</source>
<translation type="obsolete">Port du débogage :</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;Quels sont les prérequis?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;Quels sont les prérequis?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -34473,8 +34473,8 @@ stderr était : %1</translation>
<translation type="obsolete">CODA</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-developing-symbian.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-developing-symbian.html&quot;&gt;Quels sont les prérequis ?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-developing-symbian.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-developing-symbian.html&quot;&gt;Quels sont les prérequis ?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Installation file:</source>
......@@ -53270,8 +53270,8 @@ si un dépôt requiert une authentification SSH (voir la documentation sur SSH e
<translation>Port du débogage :</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;Quels sont les prérequis?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;What are the prerequisites?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-debugging-qml.html&quot;&gt;Quels sont les prérequis?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -2426,16 +2426,16 @@ Felül szeretné írni azokat?</translation>
<translation type="obsolete">Válthat a kimeneti panelok között a(z) &lt;tt&gt;%1+n&lt;/tt&gt; lenyomásával, ahol az n az ablak alján található gombokon levő számot jelenti: &lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 - Építési probléma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 - Keresési eredmények&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 - Alkalmazás kimenet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 - Fordítási kimenet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Gyorsan rákereshet eljárások, osztályok, segítség és még több dologra a &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Lokátor bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;) használatával.</translation>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Gyorsan rákereshet eljárások, osztályok, segítség és még több dologra a &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Lokátor bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;) használatával.</translation>
</message>
<message>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Hozzáadhatja a szokásos építési lépéseket az &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt; építési beállításokban&lt;/a&gt;.</translation>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Hozzáadhatja a szokásos építési lépéseket az &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt; építési beállításokban&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Egy szakaszon belül, hozzáadhatja a &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;függőségeket&lt;/a&gt; a projektek között.</translation>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Egy szakaszon belül, hozzáadhatja a &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;függőségeket&lt;/a&gt; a projektek között.</translation>
</message>
<message>
<source>You can set the preferred editor encoding for every project in &lt;tt&gt;Projects -&gt; Editor Settings -&gt; Default Encoding&lt;/tt&gt;.</source>
......@@ -2446,8 +2446,8 @@ Felül szeretné írni azokat?</translation>
<translation type="obsolete">Módosíthatja a binárist, amelyik a &lt;tt&gt;Futtatás&lt;/tt&gt; gomb lenyomásakor lesz végrehajtva: Hozzáadhat egy &lt;/tt&gt;Szokásos futtatható fájlt&lt;tt&gt; a &lt;tt&gt;+&lt;/tt&gt; gombra kattintással a &lt;tt&gt;Projektek -&gt; Beállítások futtatása -&gt; Konfiguráció futtatása&lt;/tt&gt; menüben és aztán válassza ki az új célt a combo boxban.</translation>
</message>
<message>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce and Git.</source>
<translation type="obsolete">A Qt Creator-t használhatja számos &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;Verzió követő rendszerrel együtt&lt;/a&gt;, úgy mint a Subversion, Perforce és a GIT.</translation>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce and Git.</source>
<translation type="obsolete">A Qt Creator-t használhatja számos &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;Verzió követő rendszerrel együtt&lt;/a&gt;, úgy mint a Subversion, Perforce és a GIT.</translation>
</message>
<message>
<source>In the editor, &lt;tt&gt;F2&lt;/tt&gt; toggles declaration and definition while &lt;tt&gt;F4&lt;/tt&gt; toggles header file and source file.</source>
......@@ -2466,12 +2466,12 @@ Felül szeretné írni azokat?</translation>
<translation type="obsolete">Behangolhatja a &lt;tt&gt;Keresés&lt;/tt&gt; funkciót a &amp;quot;Egész Szavak&amp;quot; vagy &amp;quot;Kis és nagybetűérzékenya&amp;quot; kiválasztásával. Egyszerűen csak kattintson az ikonra sor szerkesztésének jobb végén.</translation>
</message>
<message>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Ha hozzáad egy &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;külső könyvtárat&lt;/a&gt;, a Qt Creator automatikusan felkínálja a szintaksz kihangsúlyozást és a kód kiegészítést.</translation>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Ha hozzáad egy &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;külső könyvtárat&lt;/a&gt;, a Qt Creator automatikusan felkínálja a szintaksz kihangsúlyozást és a kód kiegészítést.</translation>
</message>
<message>
<source>If you add a &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Ha hozzáad egy &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;külső könyvtárat&lt;/a&gt;, a Qt Creator automatikusan felkínálja a szintaksz kihangsúlyozást és a kód kiegészítést.</translation>
<source>If you add a &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Ha hozzáad egy &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;külső könyvtárat&lt;/a&gt;, a Qt Creator automatikusan felkínálja a szintaksz kihangsúlyozást és a kód kiegészítést.</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;style&gt;
......@@ -13194,8 +13194,8 @@ Ok: %2</translation>
<translation type="obsolete">Szakasz törlése</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;Mi az a szakasz?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;Mi az a szakasz?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Session</source>
......@@ -13893,8 +13893,8 @@ Ok: %2</translation>
<translation>Szakasz törlése</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;Mi az a szakasz?&lt;/a&gt;</translation>
<source>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;What is a Session?&lt;/a&gt;</source>
<translation>&lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-quick-tour.html#session-management-in-qt-creator&quot;&gt;Mi az a szakasz?&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Switch to session</source>
......@@ -15715,8 +15715,8 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Behangolhatja a &lt;tt&gt;Keresés&lt;/tt&gt; funkciót a &amp;quot;Egész Szavak&amp;quot; vagy &amp;quot;Kis és nagybetűérzékenya&amp;quot; kiválasztásával. Egyszerűen csak kattintson az ikonra sor szerkesztésének jobb végén.</translation>
</message>
<message>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation>Ha hozzáad egy &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;külső könyvtárat&lt;/a&gt;, a Qt Creator automatikusan felkínálja a szintaksz kihangsúlyozást és a kód kiegészítést.</translation>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation>Ha hozzáad egy &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;külső könyvtárat&lt;/a&gt;, a Qt Creator automatikusan felkínálja a szintaksz kihangsúlyozást és a kód kiegészítést.</translation>
</message>
<message>
<source>The code completion is CamelCase-aware. For example, to complete &lt;tt&gt;namespaceUri&lt;/tt&gt; you can just type &lt;tt&gt;nU&lt;/tt&gt; and hit &lt;tt&gt;Ctrl+Space&lt;/tt&gt;.</source>
......@@ -15739,24 +15739,24 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Válthat a kimeneti panelok között a(z) &lt;tt&gt;%1+n&lt;/tt&gt; lenyomásával, ahol az n az ablak alján található gombokon levő számot jelenti: &lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 - Építési probléma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 - Keresési eredmények&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 - Alkalmazás kimenet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 - Fordítási kimenet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation>Gyorsan rákereshet eljárásokra, osztályokra, segítségre és még több mindenre a &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Lokátor bar&lt;/a&gt; használatával (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</translation>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation>Gyorsan rákereshet eljárásokra, osztályokra, segítségre és még több mindenre a &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Lokátor bar&lt;/a&gt; használatával (&lt;tt&gt;%1+K&lt;/tt&gt;).</translation>
</message>
<message>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation>Hozzáadhat szokásos építési lépéseket az &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;építési beállításokban&lt;/a&gt;.</translation>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation>Hozzáadhat szokásos építési lépéseket az &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#build-settings&quot;&gt;építési beállításokban&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation>Egy szakaszon belül, hozzáadhat &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;függőségeket&lt;/a&gt;projektek között.</translation>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation>Egy szakaszon belül, hozzáadhat &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-project-pane.html#dependencies&quot;&gt;függőségeket&lt;/a&gt;projektek között.</translation>
</message>
<message>
<source>You can set the preferred editor encoding for every project in &lt;tt&gt;Projects -&gt; Editor Settings -&gt; Default Encoding&lt;/tt&gt;.</source>
<translation>Beállíthatja a kedvenc szerkesztő kódolását az összes Projektre a &lt;tt&gt;Projektek -&gt; Szerkesztő Beállítások -&gt; Alapértelmezett kódolás&lt;/tt&gt; menüpontban.</translation>
</message>
<message>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce, CVS and Git.</source>
<translation>A Qt Creator-t használhatja számos &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;verzió követő rendszerrel&lt;/a&gt;, úgy mint Subversion, Perforce, CVS és Git. </translation>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce, CVS and Git.</source>
<translation>A Qt Creator-t használhatja számos &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;verzió követő rendszerrel&lt;/a&gt;, úgy mint Subversion, Perforce, CVS és Git. </translation>
</message>
<message>
<source>In the editor, &lt;tt&gt;F2&lt;/tt&gt; follows symbol definition, &lt;tt&gt;Shift+F2&lt;/tt&gt; toggles declaration and definition while &lt;tt&gt;F4&lt;/tt&gt; toggles header file and source file.</source>
......
......@@ -2093,8 +2093,8 @@ Vuoi sovrascriverli?</translation>
<translation type="obsolete">Puoi mostrare o nascondere la barra laterale con &lt;tt&gt;%1+0&lt;/tt&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Se aggiungi &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;librerie esterne&lt;/a&gt;, Qt Creator ne evidenzierà la sintassi e offrirà il relativo completamento del codice automaticamente.</translation>
<source>If you add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;external libraries&lt;/a&gt;, Qt Creator will automatically offer syntax highlighting and code completion.</source>
<translation type="obsolete">Se aggiungi &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-external-library-handling.html&quot;&gt;librerie esterne&lt;/a&gt;, Qt Creator ne evidenzierà la sintassi e offrirà il relativo completamento del codice automaticamente.</translation>
</message>
<message>
<source>You can start Qt Creator with a session by calling &lt;tt&gt;qtcreator &amp;lt;sessionname&amp;gt;&lt;/tt&gt;.</source>
......@@ -2110,16 +2110,16 @@ Vuoi sovrascriverli?</translation>
<translation type="obsolete">Puoi passare tra i pannelli di output premendo &lt;tt&gt;%1+n&lt;/tt&gt; dove n è il numero scritto sui bottoni in basso alla finestra: &lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 - Problemi di Compilazione&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 - Risultati della Ricerca&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 - Output dell&apos;Applicazione&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 - Output di Compilazione&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Puoi trovare rapidamente metodi, classi, aiuto ed altro usando la &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Ricerca Rapida&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;).</translation>
<source>You can quickly search methods, classes, help and more using the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Locator bar&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;).</source>
<translation type="obsolete">Puoi trovare rapidamente metodi, classi, aiuto ed altro usando la &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-navigation.html&quot;&gt;Ricerca Rapida&lt;/a&gt; (&lt;tt&gt;Ctrl+K&lt;/tt&gt;).</translation>
</message>
<message>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Puoi aggiungere passi di compilazione nelle &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;impostazioni di compilazione&lt;/a&gt;.</translation>
<source>You can add custom build steps in the &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;build settings&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="obsolete">Puoi aggiungere passi di compilazione nelle &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html&quot;&gt;impostazioni di compilazione&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Nell&apos;ambito di una sessione, puoi aggiungere &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dipendenze&lt;/a&gt; tra i progetti.</translation>
<source>Within a session, you can add &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dependencies&lt;/a&gt; between projects.</source>
<translation type="obsolete">Nell&apos;ambito di una sessione, puoi aggiungere &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-build-settings.html#dependencies&quot;&gt;dipendenze&lt;/a&gt; tra i progetti.</translation>
</message>
<message>
<source>You can set the preferred editor encoding for every project in &lt;tt&gt;Projects -&gt; Editor Settings -&gt; Default Encoding&lt;/tt&gt;.</source>
......@@ -2130,8 +2130,8 @@ Vuoi sovrascriverli?</translation>
<translation type="obsolete">Puoi cambiare l&apos;eseguibile che sarà avviato premendo il bottone &lt;tt&gt;Esegui&lt;/tt&gt;: Aggiungi un &lt;tt&gt;Eseguibile Personalizzato&lt;/tt&gt; facendo clic sul bottone &lt;tt&gt;+&lt;/tt&gt; in &lt;tt&gt;Progetti -&gt; Impostazioni di Esecuzione -&gt; Configurazione di Esecuzione&lt;/tt&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce and Git.</source>
<translation type="obsolete">Puoi usare Qt Creator sopra diversi &lt;a href=&quot;qthelp://com.nokia.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;sistemi di controllo di versione&lt;/a&gt;, tipo Subversion, Perforce e Git.</translation>
<source>You can use Qt Creator with a number of &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;revision control systems&lt;/a&gt; such as Subversion, Perforce and Git.</source>
<translation type="obsolete">Puoi usare Qt Creator sopra diversi &lt;a href=&quot;qthelp://org.qt-project.qtcreator/doc/creator-version-control.html&quot;&gt;sistemi di controllo di versione&lt;/a&gt;, tipo Subversion, Perforce e Git.</translation>
</message>