Commit a426c416 authored by hjk's avatar hjk
Browse files

Translations: Replace VCS* contexts by Vcs*Change-Id: Ia8092a2d8005460ab3ee64e7de140aa0eaf772e6
Reviewed-by: default avatarFriedemann Kleint <Friedemann.Kleint@nokia.com>
parent 2eadc220
......@@ -14552,7 +14552,7 @@ Zdá se, že následující kódování odpovídají souboru:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase</name>
<name>VcsBase</name>
<message>
<source>Version Control</source>
<translation>Správa verzí</translation>
......@@ -14567,7 +14567,7 @@ Zdá se, že následující kódování odpovídají souboru:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::NickNameDialog</name>
<name>VcsBase::Internal::NickNameDialog</name>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Název</translation>
......@@ -14590,7 +14590,7 @@ Zdá se, že následující kódování odpovídají souboru:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::SubmitFileModel</name>
<name>VcsBase::SubmitFileModel</name>
<message>
<source>State</source>
<translation>Stav</translation>
......@@ -14601,7 +14601,7 @@ Zdá se, že následující kódování odpovídají souboru:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseEditor</name>
<name>VcsBase::VcsBaseEditor</name>
<message>
<source>Annotate &quot;%1&quot;</source>
<translation type="obsolete">Opatřit vysvětlivkami &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -14616,7 +14616,7 @@ Zdá se, že následující kódování odpovídají souboru:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseSubmitEditor</name>
<name>VcsBase::VcsBaseSubmitEditor</name>
<message>
<source>Check message</source>
<translation type="obsolete">Ověřit popis</translation>
......@@ -14683,7 +14683,7 @@ Zdá se, že následující kódování odpovídají souboru:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBaseSettingsPage</name>
<name>VcsBaseSettingsPage</name>
<message>
<source>Common</source>
<translation type="obsolete">Společné</translation>
......@@ -14720,7 +14720,7 @@ Jméno &lt;E-mail&gt; Přezdívka &lt;E-mail&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSManager</name>
<name>VcsManager</name>
<message>
<source>Version Control</source>
<translation type="obsolete">Ověření verzí</translation>
......@@ -16204,7 +16204,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::BaseCheckoutWizardPage</name>
<name>VcsBase::BaseCheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>WizardPage</source>
<translation>WizardPage</translation>
......@@ -19316,7 +19316,7 @@ S60 emulator run configuration default display name, %1 is base pro-File name</e
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::BaseCheckoutWizard</name>
<name>VcsBase::BaseCheckoutWizard</name>
<message>
<source>Cannot Open Project</source>
<translation>Chyba při otevírání projektu</translation>
......@@ -19343,7 +19343,7 @@ S60 emulator run configuration default display name, %1 is base pro-File name</e
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::ProcessCheckoutJob</name>
<name>VcsBase::ProcessCheckoutJob</name>
<message>
<source>Unable to start %1: %2</source>
<translation>Nelze spustit %1: %2</translation>
......@@ -19366,7 +19366,7 @@ S60 emulator run configuration default display name, %1 is base pro-File name</e
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::CheckoutProgressWizardPage</name>
<name>VcsBase::Internal::CheckoutProgressWizardPage</name>
<message>
<source>Checkout</source>
<translation>Stáhnout (checkout) kopii</translation>
......@@ -19385,7 +19385,7 @@ S60 emulator run configuration default display name, %1 is base pro-File name</e
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseOutputWindow</name>
<name>VcsBase::VcsBaseOutputWindow</name>
<message>
<source>Open &quot;%1&quot;</source>
<translation>Otevřít &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -21226,7 +21226,7 @@ a předpokladem je, že vzdálený spustitelný soubor bude v adresáři zmiňov
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::CleanDialog</name>
<name>VcsBase::CleanDialog</name>
<message>
<source>Clean Repository</source>
<translation>Uklidit skladiště</translation>
......@@ -26191,7 +26191,7 @@ Vybere pro napodobovatele a přenosné cíle vhodné verze Qt, jsou-li dostupné
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBasePlugin</name>
<name>VcsBase::VcsBasePlugin</name>
<message>
<source>Version Control</source>
<translation>Správa verzí</translation>
......@@ -29160,7 +29160,7 @@ Při plné simulaci vyrovnávací paměti budou zapnuta další počítadla udá
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VcsConfigurationPage</name>
<name>VcsBase::VcsConfigurationPage</name>
<message>
<source>Configure</source>
<translation>Nastavit</translation>
......@@ -38098,21 +38098,21 @@ Prověřte, prosím, oprávnění pro přístup k adresáři.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::CommonSettingsWidget</name>
<name>VcsBase::Internal::CommonSettingsWidget</name>
<message>
<source>Command used for reverting diff chunks</source>
<translation>Příkaz používaný pro vrácení jednotlivých změn v oznámení Diff</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseClient</name>
<name>VcsBase::VcsBaseClient</name>
<message>
<source>Working...</source>
<translation>Pracuje...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseEditorWidget</name>
<name>VcsBase::VcsBaseEditorWidget</name>
<message>
<source>Annotate &quot;%1&quot;</source>
<translation>Opatřit vysvětlivkami &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -38151,7 +38151,7 @@ Prověřte, prosím, oprávnění pro přístup k adresáři.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSJobRunner</name>
<name>VcsBase::VcsJobRunner</name>
<message>
<source>Unable to start process &apos;%1&apos;: %2</source>
<translation>Proces &apos;%1&apos; nelze spustit: %2</translation>
......@@ -11184,7 +11184,7 @@ Die folgenden Encodings scheinen der Datei zu entsprechen:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase</name>
<name>VcsBase</name>
<message>
<source>Version Control</source>
<translation>Versionskontrolle</translation>
......@@ -11195,7 +11195,7 @@ Die folgenden Encodings scheinen der Datei zu entsprechen:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::BaseCheckoutWizard</name>
<name>VcsBase::BaseCheckoutWizard</name>
<message>
<source>Cannot Open Project</source>
<translation>Fehler beim Öffnen des Projekts</translation>
......@@ -11218,7 +11218,7 @@ Die folgenden Encodings scheinen der Datei zu entsprechen:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::CheckoutProgressWizardPage</name>
<name>VcsBase::Internal::CheckoutProgressWizardPage</name>
<message>
<source>Checkout</source>
<translation>Auschecken</translation>
......@@ -11237,7 +11237,7 @@ Die folgenden Encodings scheinen der Datei zu entsprechen:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::NickNameDialog</name>
<name>VcsBase::Internal::NickNameDialog</name>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Name</translation>
......@@ -11260,7 +11260,7 @@ Die folgenden Encodings scheinen der Datei zu entsprechen:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::ProcessCheckoutJob</name>
<name>VcsBase::ProcessCheckoutJob</name>
<message>
<source>Unable to start %1: %2</source>
<translation>%1 kann nicht gestartet werden: %2</translation>
......@@ -11283,7 +11283,7 @@ Die folgenden Encodings scheinen der Datei zu entsprechen:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::SubmitFileModel</name>
<name>VcsBase::SubmitFileModel</name>
<message>
<source>State</source>
<translation>Status</translation>
......@@ -11294,7 +11294,7 @@ Die folgenden Encodings scheinen der Datei zu entsprechen:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseOutputWindow</name>
<name>VcsBase::VcsBaseOutputWindow</name>
<message>
<source>Open &quot;%1&quot;</source>
<translation>&quot;%1&quot; öffnen</translation>
......@@ -11321,7 +11321,7 @@ Die folgenden Encodings scheinen der Datei zu entsprechen:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseSubmitEditor</name>
<name>VcsBase::VcsBaseSubmitEditor</name>
<message>
<source>Prompt to submit</source>
<translation>Abgabe bestätigen</translation>
......@@ -13103,7 +13103,7 @@ Sie können die Änderungen in einem Stash ablegen oder rücksetzen.</translatio
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBasePlugin</name>
<name>VcsBase::VcsBasePlugin</name>
<message>
<source>Version Control</source>
<translation>Versionskontrolle</translation>
......@@ -13487,7 +13487,7 @@ Qt Quick-UI-Projekte benötigen keine Erstellung und können direkt im QML-Betra
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::CleanDialog</name>
<name>VcsBase::CleanDialog</name>
<message>
<source>The directory %1 could not be deleted.</source>
<translation>Das Verzeichnis %1 konnte nicht gelöscht werden.</translation>
......@@ -20447,7 +20447,7 @@ Fehler: %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseClient</name>
<name>VcsBase::VcsBaseClient</name>
<message>
<source>Unable to start process &apos;%1&apos;: %2</source>
<translation>Der Prozess &apos;%1&apos; kann nicht gestartet werden: %2</translation>
......@@ -20462,7 +20462,7 @@ Fehler: %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseEditorWidget</name>
<name>VcsBase::VcsBaseEditorWidget</name>
<message>
<source>Annotate &quot;%1&quot;</source>
<translation>Annotation für &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -21754,7 +21754,7 @@ Bei vollständiger Cache-Simulation werden weitere Ereigniszähler aktiviert:
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VcsConfigurationPage</name>
<name>VcsBase::VcsConfigurationPage</name>
<message>
<source>Configuration</source>
<translation>Konfiguration</translation>
......@@ -23585,7 +23585,7 @@ Einschränkungen bezüglich der Erstellung von SIS-Dateien bestehen.</translatio
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::CommonSettingsWidget</name>
<name>VcsBase::Internal::CommonSettingsWidget</name>
<message>
<source>Command used for reverting diff chunks</source>
<translation>Kommando zum Rücksetzen von einzelnen Änderungen in Diff-Anzeige</translation>
......@@ -27329,7 +27329,7 @@ Wenn Sie abbrechen, wird Qt Creator die Datei nicht laden.
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Command</name>
<name>VcsBase::Command</name>
<message>
<source>Error: VCS timed out after %1s.</source>
<translation>Fehler: Zeitüberschreitung der Versionskontrolle nach %1s.</translation>
......@@ -28666,7 +28666,7 @@ Bestimmt das Verhalten bezüglich der Einrückung von Fortsetzungszeilen.
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::BaseCheckoutWizardPage</name>
<name>VcsBase::Internal::BaseCheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>WizardPage</source>
<translation>WizardPage</translation>
......@@ -28717,14 +28717,14 @@ Bestimmt das Verhalten bezüglich der Einrückung von Fortsetzungszeilen.
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::CleanDialog</name>
<name>VcsBase::Internal::CleanDialog</name>
<message>
<source>Clean Repository</source>
<translation>Repository bereinigen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::CommonSettingsPage</name>
<name>VcsBase::Internal::CommonSettingsPage</name>
<message>
<source>Wrap submit message at:</source>
<translation>Beschreibung umbrechen bei:</translation>
......@@ -28775,7 +28775,7 @@ should a repository require SSH-authentication (see documentation on SSH and the
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::VcsConfigurationPage</name>
<name>VcsBase::Internal::VcsConfigurationPage</name>
<message>
<source>Configure...</source>
<translation>Einstellungen...</translation>
......@@ -13494,7 +13494,7 @@ The following encodings are likely to fit:</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase</name>
<name>VcsBase</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/vcsbase/vcsbaseconstants.h" line="+38"/>
<location line="+3"/>
......@@ -13508,7 +13508,7 @@ The following encodings are likely to fit:</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::NickNameDialog</name>
<name>VcsBase::Internal::NickNameDialog</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/vcsbase/nicknamedialog.cpp" line="+217"/>
<source>Name</source>
......@@ -13536,7 +13536,7 @@ The following encodings are likely to fit:</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::SubmitFileModel</name>
<name>VcsBase::SubmitFileModel</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/vcsbase/submitfilemodel.cpp" line="+43"/>
<source>State</source>
......@@ -13549,7 +13549,7 @@ The following encodings are likely to fit:</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseEditor</name>
<name>VcsBase::VcsBaseEditor</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/vcsbase/vcsbaseeditor.cpp" line="+327"/>
<source>Describe change %1</source>
......@@ -13557,7 +13557,7 @@ The following encodings are likely to fit:</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseSubmitEditor</name>
<name>VcsBase::VcsBaseSubmitEditor</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/vcsbase/vcsbasesubmiteditor.cpp" line="+138"/>
<source>Check message</source>
......@@ -13600,7 +13600,7 @@ The following encodings are likely to fit:</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBaseSettingsPage</name>
<name>VcsBaseSettingsPage</name>
<message>
<source>Prompt to submit</source>
<translation type="obsolete">Preguntar antes de enviar</translation>
......@@ -13649,7 +13649,7 @@ nombre &lt;email&gt; alias &lt;email&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSManager</name>
<name>VcsManager</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/coreplugin/vcsmanager.cpp" line="+132"/>
<source>Version Control</source>
......@@ -14697,7 +14697,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::BaseCheckoutWizardPage</name>
<name>VcsBase::BaseCheckoutWizardPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/vcsbase/basecheckoutwizardpage.ui"/>
<source>WizardPage</source>
......@@ -16484,7 +16484,7 @@ Check if the phone is connected and the TRK application is running.</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::BaseCheckoutWizard</name>
<name>VcsBase::BaseCheckoutWizard</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/vcsbase/basecheckoutwizard.cpp" line="+103"/>
<source>Cannot Open Project</source>
......@@ -16517,7 +16517,7 @@ Check if the phone is connected and the TRK application is running.</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::ProcessCheckoutJob</name>
<name>VcsBase::ProcessCheckoutJob</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/vcsbase/checkoutjobs.cpp" line="+109"/>
<source>The process terminated with exit code %1.</source>
......@@ -16540,7 +16540,7 @@ Check if the phone is connected and the TRK application is running.</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::CheckoutProgressWizardPage</name>
<name>VcsBase::Internal::CheckoutProgressWizardPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/vcsbase/checkoutprogresswizardpage.cpp" line="+66"/>
<source>Checkout started...</source>
......@@ -16558,7 +16558,7 @@ Check if the phone is connected and the TRK application is running.</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseOutputWindow</name>
<name>VcsBase::VcsBaseOutputWindow</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/vcsbase/vcsbaseoutputwindow.cpp" line="+90"/>
<source>Clear</source>
......
......@@ -17474,7 +17474,7 @@ Les encodages suivants pourraient convenir :</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase</name>
<name>VcsBase</name>
<message>
<source>Version Control</source>
<translation>Gestion de versions</translation>
......@@ -17489,7 +17489,7 @@ Les encodages suivants pourraient convenir :</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::NickNameDialog</name>
<name>VcsBase::Internal::NickNameDialog</name>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Nom</translation>
......@@ -17513,7 +17513,7 @@ Les encodages suivants pourraient convenir :</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::SubmitFileModel</name>
<name>VcsBase::SubmitFileModel</name>
<message>
<source>State</source>
<translation>État</translation>
......@@ -17524,7 +17524,7 @@ Les encodages suivants pourraient convenir :</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseEditor</name>
<name>VcsBase::VcsBaseEditor</name>
<message>
<source>Annotate &quot;%1&quot;</source>
<translation type="obsolete">Annoter &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -17539,7 +17539,7 @@ Les encodages suivants pourraient convenir :</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseSubmitEditor</name>
<name>VcsBase::VcsBaseSubmitEditor</name>
<message>
<source>Check message</source>
<translation type="obsolete">Contrôle du message</translation>
......@@ -17606,7 +17606,7 @@ Les encodages suivants pourraient convenir :</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBaseSettingsPage</name>
<name>VcsBaseSettingsPage</name>
<message>
<source>Common</source>
<translation type="obsolete">Commun</translation>
......@@ -17643,7 +17643,7 @@ nom &lt;email&gt; alias &lt;email&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSManager</name>
<name>VcsManager</name>
<message>
<source>Version Control</source>
<translation type="obsolete">Gestion de versions</translation>
......@@ -18896,7 +18896,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::BaseCheckoutWizardPage</name>
<name>VcsBase::BaseCheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>WizardPage</source>
<translation>WizardPage</translation>
......@@ -20941,7 +20941,7 @@ S60 emulator run configuration default display name, %1 is base pro-File name</e
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::BaseCheckoutWizard</name>
<name>VcsBase::BaseCheckoutWizard</name>
<message>
<source>Cannot Open Project</source>
<translation>Impossible d&apos;ouvrir le projet</translation>
......@@ -20968,7 +20968,7 @@ S60 emulator run configuration default display name, %1 is base pro-File name</e
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::ProcessCheckoutJob</name>
<name>VcsBase::ProcessCheckoutJob</name>
<message>
<source>Unable to start %1: %2</source>
<translation>Impossible de démarrer &quot;%1&quot; : %2</translation>
......@@ -20991,7 +20991,7 @@ S60 emulator run configuration default display name, %1 is base pro-File name</e
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::CheckoutProgressWizardPage</name>
<name>VcsBase::Internal::CheckoutProgressWizardPage</name>
<message>
<source>Checkout</source>
<translation>Import</translation>
......@@ -21010,7 +21010,7 @@ S60 emulator run configuration default display name, %1 is base pro-File name</e
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseOutputWindow</name>
<name>VcsBase::VcsBaseOutputWindow</name>
<message>
<source>Open &quot;%1&quot;</source>
<translation>Ouvrir &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -23243,7 +23243,7 @@ Vous pouvez choisir entre mettre les changements dans le stash ou de les abandon
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::CleanDialog</name>
<name>VcsBase::CleanDialog</name>
<message>
<source>Clean Repository</source>
<translation>Nettoyer le dépôt</translation>
......@@ -28981,7 +28981,7 @@ Preselects Qt for Simulator and mobile targets if available</source>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBasePlugin</name>
<name>VcsBase::VcsBasePlugin</name>
<message>
<source>Version Control</source>
<translation>Gestion de versions</translation>
......@@ -39692,7 +39692,7 @@ Voys pouvez compiler l&apos;application et la déployer sur desktop et mobile. P
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseClient</name>
<name>VcsBase::VcsBaseClient</name>
<message>
<source>Unable to start process &apos;%1&apos;: %2</source>
<translation>Impossible de démarrer le processus &quot;%1&quot; : %2</translation>
......@@ -39707,7 +39707,7 @@ Voys pouvez compiler l&apos;application et la déployer sur desktop et mobile. P
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSBaseEditorWidget</name>
<name>VcsBase::VcsBaseEditorWidget</name>
<message>
<source>Annotate &quot;%1&quot;</source>
<translation>Annoter &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -39758,7 +39758,7 @@ Voys pouvez compiler l&apos;application et la déployer sur desktop et mobile. P
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VCSJobRunner</name>
<name>VcsBase::VcsJobRunner</name>
<message>
<source>Unable to start process &apos;%1&apos;: %2</source>
<translation type="obsolete">Impossible de démarrer le processus &quot;%1&quot; : %2</translation>
......@@ -40914,7 +40914,7 @@ Avec la simulation de cache, d&apos;autres compteurs d&apos;événements sont ac
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::VcsConfigurationPage</name>
<name>VcsBase::VcsConfigurationPage</name>
<message>
<source>Configure</source>
<translation type="obsolete">Configurer</translation>
......@@ -45185,7 +45185,7 @@ Voulez-vous les ajouter au projet ?&lt;/html&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::CommonSettingsWidget</name>
<name>VcsBase::Internal::CommonSettingsWidget</name>
<message>
<source>Command used for reverting diff chunks</source>
<translatorcomment>??</translatorcomment>
......@@ -48082,7 +48082,7 @@ Filtre : %2
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Command</name>
<name>VcsBase::Command</name>
<message>
<source>Error: VCS timed out after %1s.</source>
<translation>Erreur : le délai d&apos;attente du serveur de contrôle de donnée a expiré après %1s.</translation>
......@@ -20025,7 +20025,7 @@ A következő kódolás valószínűleg erre illik:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase</name>
<name>VcsBase</name>
<message>
<source>Version Control</source>
<translation>Verzió követő</translation>
......@@ -20036,7 +20036,7 @@ A következő kódolás valószínűleg erre illik:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::0</name>
<name>VcsBase::0</name>
<message>
<source>State</source>
<translation type="obsolete">Státusz</translation>
......@@ -20079,7 +20079,7 @@ A következő kódolás valószínűleg erre illik:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::BaseCheckoutWizard</name>
<name>VcsBase::BaseCheckoutWizard</name>
<message>
<source>Cannot Open Project</source>
<translation>Nem lehet megnyitni a Projektet</translation>
......@@ -20106,7 +20106,7 @@ A következő kódolás valószínűleg erre illik:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::BaseCheckoutWizardPage</name>
<name>VcsBase::BaseCheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>WizardPage</source>
<translation>Varázsló lap</translation>
......@@ -20121,7 +20121,7 @@ A következő kódolás valószínűleg erre illik:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VCSBase::Internal::0</name>
<name>VcsBase::Internal::0</name>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Név</translation>
......@@ -20144,7 +20144,7 @@ A következő kódolás valószínűleg erre illik:</translation>