Commit 7986fbd0 authored by hjk's avatar hjk
Browse files

cvs: polish styleChange-Id: Ica92448617e46223f99a5009e4a7493b83d4cda9
Reviewed-by: default avatarFriedemann Kleint <Friedemann.Kleint@nokia.com>
parent 745c58be
......@@ -15084,7 +15084,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<source>Prompt to submit</source>
<translation type="obsolete">Potvrdit předložení</translation>
......@@ -16920,7 +16920,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message>
<source>Checks out a project from a CVS repository.</source>
<translation type="obsolete">Odhlásí projekt ze skladiště CVS.</translation>
......@@ -16935,7 +16935,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>Location</source>
<translation>Umístění</translation>
......@@ -16950,14 +16950,14 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message>
</context>
<context>
<name>CVSPlugin</name>
<name>CvsPlugin</name>
<message>
<source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source>
<translation type="obsolete">Nelze najít skladiště pro &apos;%1&apos;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name>
<name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message>
<source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>Nepodařilo se vyhodnotit výstup zapisu</translation>
......@@ -17273,7 +17273,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message>
<source>Added</source>
<translation>Přidáno</translation>
......@@ -17292,7 +17292,7 @@ Abyste to provedl, napište tuto zkraku v zadávacím poli vyhledávače, násle
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message>
<source>CVS Command</source>
<translation>Příkaz CVS</translation>
......@@ -22836,7 +22836,7 @@ Desetinná hodnota se znaménkem (velký endian): %4</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsEditor</name>
<message>
<source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source>
<translation>Opatřit vysvětlivkami revizi &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -30981,7 +30981,7 @@ Poznámka: Podle okolností by mohlo dojít ke smazání místního souboru.</tr
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<name>Cvs::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<message>
<source>Ignore whitespace</source>
<translation>Nevšímat si mezer</translation>
......@@ -426,7 +426,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name>
<name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message>
<source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>Die Log-Ausgabe konnte nicht ausgewertet werden</translation>
......@@ -678,7 +678,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message>
<source>Added</source>
<translation>Hinzugefügt</translation>
......@@ -693,7 +693,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message>
<source>Checks out a CVS repository and tries to load the contained project.</source>
<translation>Erstellt einen Checkout eines CVS-Repositories und versucht, das darin enthaltene Projekt zu laden.</translation>
......@@ -704,7 +704,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>Location</source>
<translation>Pfad</translation>
......@@ -719,7 +719,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<source>CVS</source>
<translation>CVS</translation>
......@@ -766,7 +766,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message>
<source>CVS Command</source>
<translation>CVS-Kommando</translation>
......@@ -12006,7 +12006,7 @@ Sie können die Änderungen in einem Stash ablegen oder rücksetzen.</translatio
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsEditor</name>
<message>
<source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source>
<translation>Annotation für Revision &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -22407,7 +22407,7 @@ Sollen sie überschrieben werden?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<name>Cvs::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<message>
<source>Ignore whitespace</source>
<translation>Leerzeichen nicht berücksichtigen</translation>
......@@ -13823,7 +13823,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.ui"/>
<source>Prompt to submit</source>
......@@ -14953,7 +14953,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizard.cpp" line="+54"/>
<source>Checks out a project from a CVS repository.</source>
......@@ -14966,7 +14966,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizardpage.cpp" line="+38"/>
<source>Specify repository and path.</source>
......@@ -14979,7 +14979,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVSPlugin</name>
<name>CvsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/cvsplugin.cpp" line="+78"/>
<source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source>
......@@ -14987,7 +14987,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name>
<name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Parsing of the log output failed</source>
......@@ -15227,7 +15227,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/cvssubmiteditor.cpp" line="+41"/>
<source>Added</source>
......@@ -15250,7 +15250,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.cpp" line="-34"/>
<source>CVS Command</source>
......
......@@ -17824,7 +17824,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<source>Prompt to submit</source>
<translation type="obsolete">Invite lors du submit</translation>
......@@ -19262,7 +19262,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message>
<source>Checks out a project from a CVS repository.</source>
<translation type="obsolete">Obtient un projet à partir d&apos;un dépôt CVS.</translation>
......@@ -19277,7 +19277,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>Location</source>
<translation>Emplacement</translation>
......@@ -19292,14 +19292,14 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVSPlugin</name>
<name>CvsPlugin</name>
<message>
<source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source>
<translation type="obsolete">Impossible de trouver le dépot de &quot;%1&quot;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name>
<name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message>
<source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>Échec de l&apos;analyse de la sortie </translation>
......@@ -19615,7 +19615,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message>
<source>Added</source>
<translation>Ajouté</translation>
......@@ -19634,7 +19634,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message>
<source>CVS Command</source>
<translation>CVS Command</translation>
......@@ -24973,7 +24973,7 @@ avec un mot de passe, que vous pouvez renseigner ci-dessus.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsEditor</name>
<message>
<source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source>
<translation>Révision annotée &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -41694,7 +41694,7 @@ Would you like to overwrite them?</source>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<name>Cvs::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<message>
<source>Ignore whitespace</source>
<translation>Ignorer les espaces</translation>
......@@ -646,7 +646,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name>
<name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message>
<source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>A log kimenet elemzése nem sikerült</translation>
......@@ -839,7 +839,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message>
<source>Added</source>
<translation>Hozzáadva</translation>
......@@ -858,7 +858,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message>
<source>Checks out a project from a CVS repository.</source>
<translation>Egy projekt megnézése egy CVS tárolóból.</translation>
......@@ -869,7 +869,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>Specify repository and path.</source>
<translation>Határozza meg a tárolót és az útvonalat.</translation>
......@@ -880,7 +880,7 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<source>Prompt to submit</source>
<translation>Feltöltési prompt</translation>
......@@ -911,14 +911,14 @@
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message>
<source>CVS Command</source>
<translation>CVS parancs</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVSPlugin</name>
<name>CvsPlugin</name>
<message>
<source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source>
<translation>&apos;%1&apos; tárolóra nem található</translation>
......
......@@ -13794,7 +13794,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.ui"/>
<source>Prompt to submit</source>
......@@ -14934,7 +14934,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizard.cpp" line="+54"/>
<source>Checks out a project from a CVS repository.</source>
......@@ -14947,7 +14947,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizardpage.cpp" line="+38"/>
<source>Specify repository and path.</source>
......@@ -14960,7 +14960,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVSPlugin</name>
<name>CvsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/cvsplugin.cpp" line="+78"/>
<source>Cannot find repository for &apos;%1&apos;</source>
......@@ -14968,7 +14968,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name>
<name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Parsing of the log output failed</source>
......@@ -15208,7 +15208,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/cvssubmiteditor.cpp" line="+41"/>
<source>Added</source>
......@@ -15231,7 +15231,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.cpp" line="-34"/>
<source>CVS Command</source>
......
......@@ -1715,14 +1715,14 @@ Backspace が押された時のインデントの動作を指定します。
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsEditor</name>
<message>
<source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source>
<translation>リビジョン &quot;%1&quot; のアノテーション</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name>
<name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message>
<source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>ログ出力のパースに失敗しました</translation>
......@@ -1973,7 +1973,7 @@ Backspace が押された時のインデントの動作を指定します。
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message>
<source>Added</source>
<translation>追加</translation>
......@@ -1988,7 +1988,7 @@ Backspace が押された時のインデントの動作を指定します。
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message>
<source>Checks out a CVS repository and tries to load the contained project.</source>
<translation>CVS リポジトリをチェックアウトし、プロジェクトに読み込みます。</translation>
......@@ -1999,7 +1999,7 @@ Backspace が押された時のインデントの動作を指定します。
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>Location</source>
<translation>パス</translation>
......@@ -2014,7 +2014,7 @@ Backspace が押された時のインデントの動作を指定します。
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<name>Cvs::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<message>
<source>Ignore whitespace</source>
<translation>空白を無視</translation>
......@@ -2025,7 +2025,7 @@ Backspace が押された時のインデントの動作を指定します。
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<source>CVS</source>
<translation>CVS</translation>
......@@ -2072,7 +2072,7 @@ Backspace が押された時のインデントの動作を指定します。
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message>
<source>CVS Command</source>
<translation>CVS コマンド</translation>
......@@ -598,7 +598,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<source>CVS</source>
<translation>CVS</translation>
......@@ -4438,7 +4438,7 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message>
<source>Checks out a CVS repository and tries to load the contained project.</source>
<translation>Wyciąga repozytorium CVS i próbuje załadować zawarty projekt.</translation>
......@@ -4449,7 +4449,7 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>Location</source>
<translation>Położenie</translation>
......@@ -4464,7 +4464,7 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name>
<name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message>
<source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>Nie można przetworzyć komunikatów loga</translation>
......@@ -4715,7 +4715,7 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message>
<source>Added</source>
<translation>Dodano</translation>
......@@ -4730,7 +4730,7 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message>
<source>CVS Command</source>
<translation>Komenda CVS</translation>
......@@ -13227,7 +13227,7 @@ Użyj właściwości importPaths dla projektów qmlproject aby dodać scieżki i
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsEditor</name>
<message>
<source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source>
<translation>Dołącz adnotację do poprawki &quot;%1&quot;</translation>
......@@ -24232,7 +24232,7 @@ Czy chcesz je nadpisać?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<name>Cvs::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<message>
<source>Ignore whitespace</source>
<translation>Ignoruj białe znaki</translation>
......@@ -1729,14 +1729,14 @@ Specifies how backspace interacts with indentation.
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsEditor</name>
<message>
<source>Annotate revision &quot;%1&quot;</source>
<translation>Аннотация ревизии «%1»</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSPlugin</name>
<name>Cvs::Internal::CvsPlugin</name>
<message>
<source>Parsing of the log output failed</source>
<translation>Не удалось разобрать историю</translation>
......@@ -1987,7 +1987,7 @@ Specifies how backspace interacts with indentation.
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CVSSubmitEditor</name>
<name>Cvs::Internal::CvsSubmitEditor</name>
<message>
<source>Added</source>
<translation>Добавлен</translation>
......@@ -2002,7 +2002,7 @@ Specifies how backspace interacts with indentation.
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message>
<source>Checks out a CVS repository and tries to load the contained project.</source>
<translation>Извлечение хранилища CVS с последующей попыткой загрузки содержащегося там проекта.</translation>
......@@ -2013,7 +2013,7 @@ Specifies how backspace interacts with indentation.
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message>
<source>Location</source>
<translation>Размещение</translation>
......@@ -2028,7 +2028,7 @@ Specifies how backspace interacts with indentation.
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<name>Cvs::Internal::CvsDiffParameterWidget</name>
<message>
<source>Ignore whitespace</source>
<translation>Пропускать пробелы</translation>
......@@ -2039,7 +2039,7 @@ Specifies how backspace interacts with indentation.
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<source>CVS</source>
<translation>CVS</translation>
......@@ -2086,7 +2086,7 @@ Specifies how backspace interacts with indentation.
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPageWidget</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPageWidget</name>
<message>
<source>CVS Command</source>
<translation>Команда CVS</translation>
......@@ -13618,7 +13618,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<name>Cvs::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.cpp" line="+108"/>
<source>CVS</source>
......@@ -15133,7 +15133,7 @@ Za uporabo v polje Iskalnika vtipkajte to bližnjico in presledek ter nato iskan
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizard</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizard</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizard.cpp" line="+61"/>
<source>Checks out a CVS repository and tries to load the contained project.</source>
......@@ -15146,7 +15146,7 @@ Za uporabo v polje Iskalnika vtipkajte to bližnjico in presledek ter nato iskan
</message>
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<name>Cvs::Internal::CheckoutWizardPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/checkoutwizardpage.cpp" line="+41"/>
<source>Location</source>
......@@ -15164,7 +15164,7 @@ Za uporabo v polje Iskalnika vtipkajte to bližnjico in presledek ter nato iskan
</message>